fotos og dato på ledige pladser

This commit is contained in:
Benjamin Bach 2019-05-16 18:06:22 +02:00
parent f5b50920a3
commit 4521284ed3
28 changed files with 64 additions and 13 deletions

2
.gitignore vendored
View File

@ -7,6 +7,8 @@ __pycache__/
# C extensions
*.so
hugo_site/resources
# Distribution / packaging
.Python
build/

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 207 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 241 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 200 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 217 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 231 KiB

View File

@ -6,10 +6,16 @@ draft: false
# Arbejdsfællesskabet
Vi er et arbejdsfællesskab for selvstændige og freelancere. Vi opstod i Nordvest
og er nu nu efter knap 5 år flyttet her til Blågårdsgade 19 i januar 2019.
<div class="alert">
📣 Vi har 3 ledige pladser fra hhv. 1. juli, 1. august og 1. september. 📣
Vi er 18 medlemmer, der ejer og udvikler vores egen arbejdsplads.
<br><br>
<a href="/plads/" class="button">Læs mere</a>
</div>
Vi er 18 medlemmer, der ejer og udvikler vores eget arbejdsfællesskab for
selvstændige og freelancere. Vi opstod i Nordvest og er nu nu efter knap 5 år
flyttet her til Blågårdsgade 19 i januar 2019.
Vi sætter pris på:
@ -21,4 +27,4 @@ Vi sætter pris på:
* Gør-det-selv'ere af alle slags
Der sker p.t. mange ting omkring vores nylige flytning, bl.a. indretter vi denne
hjemmeside.
hjemmeside.

View File

@ -4,5 +4,4 @@ date: 2019-04-30T16:23:20+02:00
draft: false
---
Vi har 2 ledige pladser fra 1. juli. Og måske 1 eller to pladser mere fra
1. august. Du kan læse mere om pladser i Arbejdsfællesskabet [her](/plads/)
Vi har 3 ledige pladser fra henholdsvis 1/7, 1/8 og 1/9. Du kan læse mere om pladser i Arbejdsfællesskabet [her](/plads/)

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 552 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 449 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 226 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 162 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 238 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 241 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 321 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 270 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 406 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 234 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 283 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 252 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 291 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 173 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 317 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 197 KiB

View File

@ -12,9 +12,11 @@ weight: 50
# Bliv kontorist: Søg om medlemskab
Nogle gange har vi ledige pladser:
<div class="alert">
📣 Vi har 3 ledige pladser fra hhv. 1. juli, 1. august og 1. september. 📣
</div>
* Fast plads - 1500 kr./md.
* Fast plads - 1581,25 kr./md (inkl. delvis moms).
* Den bedste og hyggeligste rugbrødsbaserede frokostordning + kaffeordning (billig, men ik med i huslejen)
* Internet, stikkontakter, toilet, belysning, potteplanter, fri print
* Adgang til køkken, kælderrum, og mødelokale
@ -23,9 +25,9 @@ Nogle gange har vi ledige pladser:
Kig ned eller skriv til vores gamle slidte emailadresse hvis du er
interesseret: [tranevej20nv@gmail.com](mailto:tranevej20nv@gmail.com)
Hvis vi ikke aktuelt har nogen pladser, kan du også blive skrevet på en
interesse-liste og få besked, når vi har; men ellers skriver vi en
nyhedsopdatering en gang i mellem, når der er ledigt.
Hvis vi ikke har nogen pladser, kan du også blive skrevet på en
interesse-liste og få besked, når vi har. Vi skriver en
nyhedsopdatering en gang i mellem, når der er ledigt. Her på hjemmesiden f.eks.
NB: Vi søger kun kontorister som forventer at sidde her i længere tid og tager
derfor ikke speciale-studerende, selvom vi godt kan lide dem.
@ -45,4 +47,9 @@ Vi sætter pris på:
* Fællesskab og frokost
* Flere værdier end bare penge
* Alternative arbejdsliv
* Gør-det-selv'ere af alle slags
* Gør-det-selv'ere af alle slags
## Billeder
{{< foldergallery thumbdir="photos/thumbs" origdir="photos/orig" >}}

View File

@ -0,0 +1,34 @@
<style>
div.gallery {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
}
div.gallery a {
flex-grow: 1;
object-fit: cover;
margin: 2px;
display: flex;
}
div.gallery a img {
height: 200px;
object-fit: cover;
flex-grow: 1;
}
</style>
<div class="gallery">
{{ $path := print "static/" .Page.Dir (.Get "src") }}
{{ $url := print .Site.BaseURL (.Get "src") }}
{{ range shuffle (.Page.Resources.ByType "image") }}
{{ if in .Name "." }}
{{ $thumb := .Fit "640x640" }}
<a href="{{ .RelPermalink }}" target="_blank">
<img src="{{ $thumb.RelPermalink }}"> <br/>
</a>
{{ end }}
{{ end }}
</div>

View File

@ -556,6 +556,9 @@ $month-offset: 9rem;
display: inline-block;
font-weight: bold;
}
.button {
color: #fff !important;
}
}
//