Hugo 0.60+ and update alerts with new pladser

This commit is contained in:
Benjamin Bach 2020-01-29 10:39:46 +01:00
parent 8d2777f0ee
commit d3e347f338
6 changed files with 11 additions and 10 deletions

View File

@ -7,3 +7,6 @@ theme = "tranetheme"
description = "Vi er ca. 18 medlemmer, der ejer og udvikler vores egen arbejdsplads."
twittercardimage="twitter_card.png"
facebookcardimage="facebook_og.png"
[markup.goldmark.renderer]
unsafe= true

View File

@ -6,14 +6,12 @@ draft: false
# Arbejdsfællesskabet
<!--
<div class="alert">
📣 Vi har 1 ledig plads fra 1. november. 📣
<br><br>
📣 Vi har 2 ledige plads fra hhv 1. marts og 1. maj. 📣
<a href="/plads/" class="button">Læs mere</a>
</div>
-->
Vi er 18 medlemmer, der ejer og udvikler vores eget arbejdsfællesskab for
selvstændige og freelancere. Vi opstod i Nordvest og er nu nu efter knap 5 år

View File

@ -12,11 +12,9 @@ weight: 50
# Bliv kontorist: Søg om medlemskab
<!--
<div class="alert">
📣 Vi har ledig plads fra 1. november. 📣
📣 Vi har 2 ledige pladser fra hhv. 1. marts og 1. maj. 📣
</div>
-->
* Fast plads - 1581,25 kr./md (inkl. delvis moms).
* Den bedste og hyggeligste rugbrødsbaserede frokostordning + kaffeordning (billig, men ik med i huslejen)

View File

@ -20,7 +20,7 @@
<div class="gallery">
{{ $path := print "static/" .Page.Dir (.Get "src") }}
{{ $path := print "static/" (.Page.Dir) (.Get "src") }}
{{ $url := print .Site.BaseURL (.Get "src") }}
{{ range shuffle (.Page.Resources.ByType "image") }}
{{ if in .Name "." }}

View File

@ -565,10 +565,12 @@ $month-offset: 9rem;
text-align: center;
margin-bottom: 2rem;
p {margin: 5px 0;}
a {
color: $coral !important;
text-transform: uppercase;
margin-bottom: 1rem;
margin-bottom: 0;
display: inline-block;
font-weight: bold;
}

View File

@ -13,7 +13,7 @@
<link rel="stylesheet" href="/static/css/print.css" media="print">
<link href="/static/fonts/poppins/poppins.css" rel="stylesheet">
<link rel="icon" href="/static/img/favicon.ico" sizes="16x16" type="image/png">
{{ if .RSSLink -}}<link href="{{ .RSSLink }}" rel="feed" type="application/rss+xml" title="{{ .Site.Title }}">{{- end }}
<link href="{{ with .OutputFormats.Get "RSS" }}{{ .RelPermalink }}{{ end }}" rel="feed" type="application/rss+xml" title="{{ .Site.Title }}">
{{ .Hugo.Generator }}
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:site" content="@Arbejdsfaellesskabet">