Przeglądaj źródła

Dockerize the website

test-notifier
Jesper Hess 1 rok temu
rodzic
commit
0e2e780c0b
Podpisane przez: graffen <jesper@graffen.dk> ID klucza GPG: 351A89E40D763F0F
2 zmienionych plików z 6 dodań i 0 usunięć
  1. +3
    -0
      Dockerfile
  2. +3
    -0
      build.sh

+ 3
- 0
Dockerfile Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,3 @@
FROM nginx:alpine
EXPOSE 80
COPY _site/ /usr/share/nginx/html

+ 3
- 0
build.sh Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,3 @@
#!/bin/bash
docker run --rm -v "$(pwd):/srv/jekyll" jekyll/jekyll jekyll build
docker build -t docker.data.coop/cryptohagen-website .

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz