Преглед на файлове

Specify specific version of bundler in .drone.yml

master
Jesper Hess преди 1 година
родител
ревизия
10e3fde4c0
Подписан от: graffen <jesper@graffen.dk> GPG ключ ID: 351A89E40D763F0F
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      .drone.yml

+ 1
- 1
.drone.yml Целия файл

@@ -5,7 +5,7 @@ steps:
- name: build
image: ruby
commands:
- gem install bundler
- gem install bundler:1.17.3
- bundle install
- bundle exec jekyll build


Зареждане…
Отказ
Запис