Преглед на файлове

Fix link to CertBot

test-notifier
Jesper Hess Nielsen преди 2 години
родител
ревизия
136f8a3e86
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. 3
  3
    _data/links.yml

+ 3
- 3
_data/links.yml Целия файл

@@ -4,6 +4,6 @@
4 4
 - name: "EFF"
5 5
  url: "https://www.eff.org"
6 6
  desc: "Electronic Frontier Foundation"
7
-- name: "EFF's Cert Bot"
8
- url: "https://www.eff.org"
9
- desc: "Electronic Frontier Foundation"
7
+- name: "EFF's Cert Bot for LetsEncrypt"
8
+ url: "https://certbot.eff.org"
9
+ desc: "Free TLS certificates for your web site"

Loading…
Отказ
Запис