Missing links fixed
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

master
Rolf Amfelt 2 months ago
parent cab714bece
commit 181298357c

@ -1,6 +1,5 @@
# Adfærdskodeks
<i>(Code of Conduct)</i>
(for English: please read below)
Vi er forpligtede til at gøre #cryptohagen til et inkluderende og indbydende forum for alle.
Den vigtigste regel er: Vær åben og empatisk overfor hinanden.
@ -22,3 +21,5 @@ Café Mellemrummet, hvor vi mødes i København, er en frivilligt drevet nonprof
Hvis du bliver chikaneret, eller du er vidne til brud på vores adfærdskodeks, skal du kontakte en fra kernegruppen.
Vores adfærdskodeks er baseret på (”lånt” fra) vores venner på Bornhack og deres [adfærdskodeks][bornhackconduct]
[bornhackconduct]:https://bornhack.dk/conduct

@ -19,7 +19,7 @@ Now and then we invite a speaker, or we update each other on new knowledge. We a
organize an annual event on Tor Project and other anonymous browsers (based on State of
the Onion).
Read our [adfærdskodeks][Code of Conduct].
Read our [Code of Conduct][bornhackconduct].
# Who are you?
Sometimes you need to surf the Internet or communicate with others without anybody
@ -32,6 +32,7 @@ Maybe you belong at one of these levels:
your partner.
- You may be a future whistleblower.
- You have been hacked.
We can help you at all the above-mentioned levels. We are not against digitization, but we
do appreciate the rights of privacy also on the Internet.
@ -43,6 +44,7 @@ The best way to get in touch: Come and meet us every last Sunday of the month in
Copenhagen!
[cryptoaarhus]:https://cryptoaarhus.dk
[bornhackconduct]:https://bornhack.dk/conduct
[adfærdskodeks]:https://cryptohagen.dk/code.html
[#where]:https://cryptohagen.dk/#where
[twitter]:https://twitter.com/cryptohagen

Loading…
Cancel
Save