Cleanup from old site

This commit is contained in:
Rolf Amfelt 2023-03-07 20:12:04 +01:00
parent f62866f1b2
commit 315cedcc37
5 changed files with 0 additions and 301 deletions

View File

@ -1,222 +0,0 @@
{% assign title = 'title_' | append: page.language %}
{% assign menu_tagline = 'menu_tagline_' | append: page.language %}
{% assign menu_item_1 = 'menu_item_1_' | append: page.language %}
{% assign menu_item_2 = 'menu_item_2_' | append: page.language %}
{% assign menu_item_3 = 'menu_item_3_' | append: page.language %}
{% assign section_events_title = 'section_events_title_' | append: page.language %}
{% assign section_events_time = 'section_events_time_' | append: page.language %}
{% assign section_where_title = 'section_where_title_' | append: page.language %}
{% assign section_where_address = 'section_where_address_' | append: page.language %}
{% capture section_who %}{% include who_{{page.language}}.md %}{% endcapture %}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>{{ site.data.strings[title] }}</title>
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/cryptohagen.css" />
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:site" content="@cryptohagen">
<meta name="twitter:creator" content="@cryptohagen">
<meta name="twitter:title" content="Cryptohagen - Lær om privatliv og digitalt selvforsvar">
<meta name="twitter:description" content="Cryptohagen er et månedligt meetup i København for folk, der er interesserede i digitalt privatliv, overvågning og at lære om de nyeste teknikker og værktøjer til at beskytte sig online.">
<meta name="twitter:image" content="https://www.cryptohagen.dk/assets/logo/logo.png">
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-static-top navbar-fixed-top cryptohagen-navbar">
<div class="navbar-brand pull-xs-right">
{{ site.data.strings[menu_tagline] }}
</div>
<a class="navbar-brand" href="/">
Cryptohagen
</a>
<ul class="nav navbar-nav">
<li class="nav-item active">
<a class="nav-link" href="#">{{ site.data.strings[menu_item_1] }}</a>
</li>
<li class="nav-item active">
<a class="nav-link" href="#when">{{ site.data.strings[menu_item_2] }}</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#where">{{ site.data.strings[menu_item_3] }}</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#links">Links</a>
</li>
<li>
{% if page.language == 'da' %}
<a href="index_en.html" alt="English">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 60 30" width="24" height="12" style="margin: 13px 0 0 13px;">
<clipPath id="t">
<path d="M30,15 h30 v15 z v15 h-30 z h-30 v-15 z v-15 h30 z"/>
</clipPath>
<path d="M0,0 v30 h60 v-30 z" fill="#00247d"/>
<path d="M0,0 L60,30 M60,0 L0,30" stroke="#fff" stroke-width="6"/>
<path d="M0,0 L60,30 M60,0 L0,30" clip-path="url(#t)" stroke="#cf142b" stroke-width="4"/>
<path d="M30,0 v30 M0,15 h60" stroke="#fff" stroke-width="10"/>
<path d="M30,0 v30 M0,15 h60" stroke="#cf142b" stroke-width="6"/>
</svg>
</a>
{% else %}
<a href="index.html" alt="Danish">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="18" viewBox="1 1 37 28" style="margin: 10px 0 0 13px;">
<rect width="40" height="30" fill="#C60C30"/>
<g stroke="#fff" stroke-width="4"><line x1="15" y1="0" x2="15" y2="30"/><line x1="0" y1="15" x2="40" y2="15"/></g>
</svg>
</a>
{% endif %}
</li>
</ul>
</nav>
<section id="logo">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8">
<img src="assets/logo/logo.png" />
</div>
</div>
</div>
</section>
<section id="intro">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8">
{{ section_who | markdownify }}
</div>
</div>
</div>
</section>
<section id="when">
<div class="container">
<h1>{{ site.data.strings[section_events_title] }}</h1>
<hr>
<div class="card-columns">
{% for event in site.data.events %}
<div class="card card-inverse {% if event.current %}card-primary{% else %}card-info{% endif %}">
<div class="card-block">
<h4 class="card-title">
{% if page.language == "en" %}
{{ event.english_title }}
{% else %}
{{ event.danish_title }}
{% endif %}
</h4>
<p class="card-text">
{% if page.language == "en" %}
{{ event.english_text }}
{% else %}
{{ event.danish_text }}
{% endif %}
</p>
<p class="card-text">
<strong>{{ site.data.strings[section_events_time] }}</strong><br />
{{ event.time }}
</p>
</div>
</div>
{% endfor %}
</div>
</div>
</section>
<section id="where">
<div class="container">
<h1>{{ site.data.strings[section_where_title] }}</h1>
<hr>
<div id="Map" style="height:250px"></div>
<script src="/assets/openlayers/ol.js" type="text/javascript"></script>
<link rel="stylesheet" href="/assets/openlayers/ol.css">
<script>
var lat = 55.6886382;
var lon = 12.5618443;
var zoom = 18;
var position = ol.proj.fromLonLat([lon, lat]);
var positionFeature = new ol.Feature({
type: 'geoMarker',
geometry: new ol.geom.Point(position)
});
var map = new ol.Map({
target: 'Map',
layers: [
new ol.layer.Tile({
source: new ol.source.OSM()
}),
new ol.layer.Vector({
source: new ol.source.Vector({
features: [positionFeature]
}),
style: new ol.style.Style({
image: new ol.style.Circle({
fill: new ol.style.Fill({
color: 'rgba(255,0,0,0.8)'
}),
radius: 10
})
})
})
],
view: new ol.View({
center: position,
zoom: zoom
}),
interactions: [], // No dragging or other funny biz
});
</script>
<p>
<address>
<strong>{{ site.data.strings[section_where_address] }}</strong><br />
<a href="https://www.ms.dk/mellemrummet">Cafe Mellemrummet</a><br />
Ravnsborggade 11<br />
2200 København Nørrebro
</address>
</p>
</div>
</section>
<section id="links">
<div class="container">
<h1>Links:</h1>
<hr>
<ul>
{% for link in site.data.links %}
<li>
<a href="{{ link.url }}">{{ link.name }}</a>
{% if link.desc %}: {{ link.desc}}{% endif %}
</li>
{% endfor %}
</ul>
</div>
</section>
<footer>
<div class="container">
<small>Generously hosted by <a href="https://data.coop">data.coop<img src="assets/logo/DataCoop_Logo.png" /></a> | <a href="https://git.data.coop/cryptohagen.dk/website">Source code</a> | Site built: {{ "now" | date: "%Y-%m-%d %H:%M" }} UTC | Jekyll {{ jekyll.version }}</small>
</div>
</footer>
</body>
</html>

View File

@ -1,38 +0,0 @@
# Hvad er det
---
Cryptohagen er en stribe uformelle og hyggelige sammenkomster som
afholdes i København hver sidste søndag i måneden.
Der afholdes lignende arrangementer i [Aarhus][cryptoaarhus].
## Hvem er det for
Arrangementet er for alle, der bruger internettet i en eller anden
form.
- Du er måske studerende, og skal søge oplysninger eller lave research om følsomme emner
- Måske lever du i et problematisk parforhold og vil kunne søge hjælp
og oplysning, uden at din partner bliver gjort opmærksom på det
- En journalist, der har brug for værktøjer til,
at beskytte en kilde
- Eller du er måske en kommende whistleblower
Der vil være tidspunkter hvor alle har behov for, at kunne bevæge sig
rundt på nettet eller kommunikere med andre, uden at nogen 'lytter
med'. Også dig, der til hverdag ikke mener, du har noget at skjule.
Vi sidder en flok nørder og er klar til at hjælpe dig i gang med, at bruge nogle af de populære og anerkendte sikkerhedsværktøjer; både på din smartphone og på din computer med udgangspunkt i dit behov. Men alt det tager vi en snak om, når vi ses.
## Hvem er det også for
Cryptohagen er også et friendly community hvor der er plads til at vende tanker og idéer om privatliv, sikkerhed på nettet og kryptering eller noget helt tredie.
Så kom ned og sig hej, drik en kop lækker kaffe, og få en sludder. Det eneste, du skal have med er godt humør og ønsket om at lære nogle rare mennesker at kende i et afslappet miljø.
## Kom i kontakt
Vi har en [Twitterkonto][twitter]. Du er velkommen til, at skrive til os der men vær opmærksom på at DM'er ikke læses. Derfor er det bedst at tagge os.
[cryptoaarhus]:https://cryptoaarhus.dk
[twitter]:https://twitter.com/cryptohagen

View File

@ -1,33 +0,0 @@
# What is it
---
Cryptohagen is a series of informal get-togethers every last Sunday of the month in Copenhagen.
There is a similar event in [Aarhus][cryptoaarhus]
## Who is it for
The meetup is for everyone who uses the Internet in one form or
another.
- You might be studying and needing to research sensitive topics
- Perhaps you live in a problematic relationship and need a way to
get help without your partner being alerted
- You may be a journalist and need some tools to help
protect a source
- Or maybe you're a future whistle blower
We can all find ourselves in a situation where we need ways to protect our privacy. We are a friendly group of "nerds" who get together and are ready to start the conversation with you about how you can get better at protecting yourself online. We'll have a talk about your specific needs and come up with some ideas to help you get started.
## What else is Cryptohagen
Cryptohagen is also a friendly community that provides a space to discuss topics like privacy, online safety and security or encryption or any other subject among like-minded people.
So come on down and say hi, have a chat and a good cup of coffee. All you need to bring is a friendly smile and the wish to get to know some nice people in a relaxed environment.
## Get in touch
We have a [Twitter account][twitter]. Feel free to write us there, a few of us have access to it but please note that we don't read DMs very often so tagging us is best.
[cryptoaarhus]:https://cryptoaarhus.dk/index_en.html
[twitter]:https://twitter.com/cryptohagen

View File

@ -1,4 +0,0 @@
---
layout: base
language: en
---

View File

@ -1,4 +0,0 @@
---
layout: base
language: da
---