New layout exe
All checks were successful
continuous-integration/drone/push Build is passing

This commit is contained in:
Rolf Amfelt 2023-03-04 16:50:29 +01:00
parent efe6f94152
commit d204b10a22
8 changed files with 439 additions and 0 deletions

View file

@ -10,6 +10,8 @@ menu_item_2_da: "Hvornår"
menu_item_2_en: "When"
menu_item_3_da: "Hvor"
menu_item_3_en: "Where"
menu_item_4_da: "Adfærdskodeks"
menu_item_4_en: "Code of Conduct"
section_who_title_da: "Hvad er det?"
section_who_title_en: "What is it?"
@ -26,3 +28,4 @@ section_where_title_en: "We are here:"
section_where_address_da: "Adresse"
section_where_address_en: "Address"

228
_layouts/base2.html Normal file
View file

@ -0,0 +1,228 @@
{% assign title = 'title_' | append: page.language %}
{% assign menu_item_1 = 'menu_item_1_' | append: page.language %}
{% assign menu_item_2 = 'menu_item_2_' | append: page.language %}
{% assign menu_item_3 = 'menu_item_3_' | append: page.language %}
{% assign menu_item_4 = 'menu_item_4_' | append: page.language %}
{% assign section_events_title = 'section_events_title_' | append: page.language %}
{% assign section_events_time = 'section_events_time_' | append: page.language %}
{% assign section_where_title = 'section_where_title_' | append: page.language %}
{% assign section_where_address = 'section_where_address_' | append: page.language %}
{% assign menu_code = 'menu_code_' | append: page.language %}
{% capture section_who2 %}{% include who2_{{page.language}}.md %}{% endcapture %}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>{{ site.data.strings[title] }}</title>
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/cryptohagen.css" />
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:site" content="@cryptohagen">
<meta name="twitter:creator" content="@cryptohagen">
<meta name="twitter:title" content="Cryptohagen - Lær om privatliv og digitalt selvforsvar">
<meta name="twitter:description" content="Cryptohagen er et månedligt meetup i København for folk, der er interesserede i digitalt privatliv, overvågning og at lære om de nyeste teknikker og værktøjer til at beskytte sig online.">
<meta name="twitter:image" content="https://www.cryptohagen.dk/assets/logo/logo.png">
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-static-top navbar-fixed-top cryptohagen-navbar">
<div class="navbar-brand pull-xs-right">
<a class="nav-link" href="code.html">{{ site.data.strings[menu_item_4] }}</a>
{% if page.language == 'da' %}
<a href="index_en.html" alt="English">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 60 30" width="24" height="12" style="margin: 13px 0 0 13px;">
<clipPath id="t">
<path d="M30,15 h30 v15 z v15 h-30 z h-30 v-15 z v-15 h30 z"/>
</clipPath>
<path d="M0,0 v30 h60 v-30 z" fill="#00247d"/>
<path d="M0,0 L60,30 M60,0 L0,30" stroke="#fff" stroke-width="6"/>
<path d="M0,0 L60,30 M60,0 L0,30" clip-path="url(#t)" stroke="#cf142b" stroke-width="4"/>
<path d="M30,0 v30 M0,15 h60" stroke="#fff" stroke-width="10"/>
<path d="M30,0 v30 M0,15 h60" stroke="#cf142b" stroke-width="6"/>
</svg>
</a>
{% else %}
<a href="index.html" alt="Danish">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="18" viewBox="1 1 37 28" style="margin: 10px 0 0 13px;">
<rect width="40" height="30" fill="#C60C30"/>
<g stroke="#fff" stroke-width="4"><line x1="15" y1="0" x2="15" y2="30"/><line x1="0" y1="15" x2="40" y2="15"/></g>
</svg>
</a>
{% endif %}
</div>
<a class="navbar-brand" href="/">
Cryptohagen
</a>
<ul class="nav navbar-nav">
<li class="nav-item active">
<a class="nav-link" href="index2.html#">{{ site.data.strings[menu_item_1] }}</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="index2.html#where">{{ site.data.strings[menu_item_3] }}</a>
</li>
<li class="nav-item active">
<a class="nav-link" href="index2.html#when">{{ site.data.strings[menu_item_2] }}</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="index2.html#links">Links</a>
</li>
</ul>
</nav>
<section id="logo">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8">
<img src="assets/logo/logo.png" />
</div>
</div>
</div>
</section>
<section id="intro">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8">
{{ section_who2 | markdownify }}
</div>
</div>
</div>
</section>
<section id="where">
<div class="container">
<h1>{{ site.data.strings[section_where_title] }}</h1>
<hr>
<p>
<address>
<strong>{{ site.data.strings[section_where_address] }}</strong><br />
<a href="https://www.ms.dk/mellemrummet">Cafe Mellemrummet</a><br />
Ravnsborggade 11<br />
2200 København Nørrebro
</address>
</p>
<div id="Map" style="height:250px"></div>
<script src="/assets/openlayers/ol.js" type="text/javascript"></script>
<link rel="stylesheet" href="/assets/openlayers/ol.css">
<script>
var lat = 55.6886382;
var lon = 12.5618443;
var zoom = 18;
var position = ol.proj.fromLonLat([lon, lat]);
var positionFeature = new ol.Feature({
type: 'geoMarker',
geometry: new ol.geom.Point(position)
});
var map = new ol.Map({
target: 'Map',
layers: [
new ol.layer.Tile({
source: new ol.source.OSM()
}),
new ol.layer.Vector({
source: new ol.source.Vector({
features: [positionFeature]
}),
style: new ol.style.Style({
image: new ol.style.Circle({
fill: new ol.style.Fill({
color: 'rgba(255,0,0,0.8)'
}),
radius: 10
})
})
})
],
view: new ol.View({
center: position,
zoom: zoom
}),
interactions: [], // No dragging or other funny biz
});
</script>
</div>
</section>
<section id="when">
<div class="container">
<h1>{{ site.data.strings[section_events_title] }}</h1>
<hr>
<div class="card-columns">
{% for event in site.data.events %}
<div class="card card-inverse {% if event.current %}card-primary{% else %}card-info{% endif %}">
<div class="card-block">
<h4 class="card-title">
{% if page.language == "en" %}
{{ event.english_title }}
{% else %}
{{ event.danish_title }}
{% endif %}
</h4>
<p class="card-text">
{% if page.language == "en" %}
{{ event.english_text }}
{% else %}
{{ event.danish_text }}
{% endif %}
</p>
<p class="card-text">
<strong>{{ site.data.strings[section_events_time] }}</strong><br />
{{ event.time }}
</p>
</div>
</div>
{% endfor %}
</div>
</div>
</section>
<section id="links">
<div class="container">
<h1>Links:</h1>
<hr>
<ul>
{% for link in site.data.links %}
<li>
<a href="{{ link.url }}">{{ link.name }}</a>
{% if link.desc %}: {{ link.desc}}{% endif %}
</li>
{% endfor %}
</ul>
</div>
</section>
<footer>
<div class="container">
<div class="navbar-brand">
<small>Generously hosted by <a href="https://data.coop">data.coop<img src="assets/logo/DataCoop_Logo.png" /></a> | <a href="code.html">{{ site.data.strings[menu_item_4] }}</a> | <a href="https://git.data.coop/cryptohagen.dk/website">Source code</a> | Site built: {{ "now" | date: "%Y-%m-%d %H:%M" }} UTC | Jekyll {{ jekyll.version }}</small>
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

117
_layouts/code.html Normal file
View file

@ -0,0 +1,117 @@
{% assign title = 'title_' | append: page.language %}
{% assign menu_item_1 = 'menu_item_1_' | append: page.language %}
{% assign menu_item_2 = 'menu_item_2_' | append: page.language %}
{% assign menu_item_3 = 'menu_item_3_' | append: page.language %}
{% assign menu_item_4 = 'menu_item_4_' | append: page.language %}
{% assign section_events_title = 'section_events_title_' | append: page.language %}
{% assign section_events_time = 'section_events_time_' | append: page.language %}
{% assign section_where_title = 'section_where_title_' | append: page.language %}
{% assign section_where_address = 'section_where_address_' | append: page.language %}
{% assign menu_code = 'menu_code_' | append: page.language %}
{% capture section_code %}{% include code_{{page.language}}.md %}{% endcapture %}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>{{ site.data.strings[title] }}</title>
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/cryptohagen.css" />
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:site" content="@cryptohagen">
<meta name="twitter:creator" content="@cryptohagen">
<meta name="twitter:title" content="Cryptohagen - Lær om privatliv og digitalt selvforsvar">
<meta name="twitter:description" content="Cryptohagen er et månedligt meetup i København for folk, der er interesserede i digitalt privatliv, overvågning og at lære om de nyeste teknikker og værktøjer til at beskytte sig online.">
<meta name="twitter:image" content="https://www.cryptohagen.dk/assets/logo/logo.png">
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-static-top navbar-fixed-top cryptohagen-navbar">
<div class="navbar-brand pull-xs-right">
<a class="nav-link" href="code.html">{{ site.data.strings[menu_item_4] }}</a>
{% if page.language == 'da' %}
<a href="index_en.html" alt="English">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 60 30" width="24" height="12" style="margin: 13px 0 0 13px;">
<clipPath id="t">
<path d="M30,15 h30 v15 z v15 h-30 z h-30 v-15 z v-15 h30 z"/>
</clipPath>
<path d="M0,0 v30 h60 v-30 z" fill="#00247d"/>
<path d="M0,0 L60,30 M60,0 L0,30" stroke="#fff" stroke-width="6"/>
<path d="M0,0 L60,30 M60,0 L0,30" clip-path="url(#t)" stroke="#cf142b" stroke-width="4"/>
<path d="M30,0 v30 M0,15 h60" stroke="#fff" stroke-width="10"/>
<path d="M30,0 v30 M0,15 h60" stroke="#cf142b" stroke-width="6"/>
</svg>
</a>
{% else %}
<a href="index.html" alt="Danish">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="18" viewBox="1 1 37 28" style="margin: 10px 0 0 13px;">
<rect width="40" height="30" fill="#C60C30"/>
<g stroke="#fff" stroke-width="4"><line x1="15" y1="0" x2="15" y2="30"/><line x1="0" y1="15" x2="40" y2="15"/></g>
</svg>
</a>
{% endif %}
</div>
<a class="navbar-brand" href="/">
Cryptohagen
</a>
<ul class="nav navbar-nav">
<li class="nav-item active">
<a class="nav-link" href="index2.html#">{{ site.data.strings[menu_item_1] }}</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="index2.html#where">{{ site.data.strings[menu_item_3] }}</a>
</li>
<li class="nav-item active">
<a class="nav-link" href="index2.html#when">{{ site.data.strings[menu_item_2] }}</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="index2.html#links">Links</a>
</li>
</ul>
</nav>
<section id="logo">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8">
<img src="assets/logo/logo.png" />
</div>
</div>
</div>
</section>
<section id="intro">
<div class="container">
<h1>{{ site.data.strings[menu_item_4] }}</h1>
<hr>
<div class="row">
<div class="col-md-8">
{{ section_code | markdownify }}
</div>
</div>
</div>
</section>
<footer>
<div class="container">
<small>Generously hosted by <a href="https://data.coop">data.coop<img src="assets/logo/DataCoop_Logo.png" /></a> | <a href="https://git.data.coop/cryptohagen.dk/website">Source code</a> | Site built: {{ "now" | date: "%Y-%m-%d %H:%M" }} UTC | Jekyll {{ jekyll.version }}</small>
</div>
</footer>
</body>
</html>

12
_sections/code_da.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,12 @@
We are committed to making the event an inclusive and welcoming event for everyone.
The most important rule is: <b><i>Be excellent to each other.</i></b>
Sadly, technology events have a reputation for harassment. We've set these ground rules to make it abundantly clear that this kind of behaviour is not acceptable, so that everyone can feel comfortable attending.
Everyone who visits the event is required to abide by this code of conduct, both at the event and on any online channels. We will not tolerate harassment of participants or discriminatory behaviour of any form. Specifically:
- Do not engage in homophobic, racist, transphobic, ableist, sexist, or otherwise prejudiced behaviour.
- Do not harass people. Stalking, unconsented physical contact, or unwanted sexual attention is harassment. Dressing or acting in a certain way is not consent.
- the event is a shared space, but every participant's personal space is their own.
- Some attendees may not want to be filmed or photographed. Respect their wishes.
- Aggression and elitism are not welcome — nobody should be afraid to ask questions.

12
_sections/code_en.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,12 @@
We are committed to making the event an inclusive and welcoming event for everyone.
The most important rule is: <b><i>Be excellent to each other.</i></b>
Sadly, technology events have a reputation for harassment. We've set these ground rules to make it abundantly clear that this kind of behaviour is not acceptable, so that everyone can feel comfortable attending.
Everyone who visits the event is required to abide by this code of conduct, both at the event and on any online channels. We will not tolerate harassment of participants or discriminatory behaviour of any form. Specifically:
- Do not engage in homophobic, racist, transphobic, ableist, sexist, or otherwise prejudiced behaviour.
- Do not harass people. Stalking, unconsented physical contact, or unwanted sexual attention is harassment. Dressing or acting in a certain way is not consent.
- the event is a shared space, but every participant's personal space is their own.
- Some attendees may not want to be filmed or photographed. Respect their wishes.
- Aggression and elitism are not welcome — nobody should be afraid to ask questions.

59
_sections/who2_da.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,59 @@
# Hvad er det
## Et fysisk forum
Cryptohagen er et hyggeligt og uformelt forum, som har fokus på digital
privatlivsbeskyttelse. Cryptohagen er for alle, der bruger nettet i en eller anden form.
Vi er et ”friendly community”, hvor der er plads til at vende tanker og idéer om
privatliv, sikkerhed på nettet, kryptering og lignende emner. Alle er velkomne.
Vi kan hjælpe dig med små og store spørgsmål, som handler om
privatlivsbeskyttelse på nettet. Vi kan også hjælpe dig i gang med at bruge nogle af
de populære og anerkendte sikkerhedsværktøjer på din smartphone og på din
computer. Alt det kan vi tale sammen om, når vi ses. Så kan vi tage udgangspunkt i
dine konkrete behov.
Vi mødes i København den sidste søndag i måneden. Der afholdes lignende
arrangementer i [Aarhus][cryptoaarhus]. Så kom og sig hej til os, drik en kop kaffe, og få en sludder.
Spørg efter Thomas, Rolf, Ove eller Helle. Det eneste, du skal have med, er godt
humør og ønsket om at lære nogle rare mennesker at kende i et afslappet miljø.
Af og til inviterer vi en oplægsholder, eller vi opdaterer hinanden om ny viden. Vi
laver også en årlig event om Tor Project og andre anonyme browsere (baseret på
State of the Onion).
Læs vores [adfærdskodeks][adfærdskodeks].
# Hvem er du?
Der vil være tidspunkter, hvor du har brug for at kunne bevæge dig rundt på nettet
eller kommunikere med andre, uden at nogen ”lytter med”. Det gælder også dig, som
ikke mener, du har noget at skjule.
Måske hører du til på et af disse niveauer:
- Du er studerende og skal søge oplysninger eller lave research om følsomme emner.
- Du er i et problematisk parforhold og vil kunne søge hjælp og oplysninger, uden at din partner bliver opmærksom på det.
- Du er en kommende whistleblower.
- Du er blevet hacket.
Vi kan hjælpe dig på alle niveauer. Vi er ikke modstandere af digitaliseringen, men
værdsætter retten til privatliv også på nettet.
## Kom i kontakt
Vi har en [Twitterkonto][twitter]. Du er velkommen til at skrive til os på Twitter, men vær opmærksom på, at DMer (direct messages) ikke læses. Derfor er det bedst at tagge os.
Vi har også en [Mastodonkonto][mastodon] / [Kom på mastodon][joinmastodon]
Den bedste måde, du kan kontakte os, er at komme og hilse på os den sidste
søndag i måneden. [Se, hvornår vi mødes næste gang.][#where]
Vi har en [Twitterkonto][twitter]. Du er velkommen til, at skrive til os der men vær opmærksom på at DM'er ikke læses. Derfor er det bedst at tagge os.
[cryptoaarhus]:https://cryptoaarhus.dk
[adfærdskodeks]:https://cryptohagen.dk/code.html
[#where]:https://cryptohagen.dk/#where
[twitter]:https://twitter.com/cryptohagen
[mastodon]:@cryptohagen@social.data.coop
[joinmastodon]: https://joinmastodon.org/

4
code.html Normal file
View file

@ -0,0 +1,4 @@
---
layout: code
language: da
---

4
index2.html Normal file
View file

@ -0,0 +1,4 @@
---
layout: base2
language: da
---