afsnit tilpasning
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

master
Rolf Amfelt 2023-07-31 21:29:36 +02:00
parent cba0d22fef
commit f6cbf99e8b
2 changed files with 4 additions and 3 deletions

View File

@ -13,6 +13,7 @@ dine konkrete behov.
Vi mødes i på Café Mellemrummet i København den sidste søndag i måneden.
Caféen er en frivilligt drevet nonprofitcafé. Vi forventer, at du også er åben og empatisk overfor de frivillige i caféen.
Der afholdes lignende arrangementer i [Aarhus][cryptoaarhus].
Så kom og sig hej til os, drik en kop kaffe, og få en sludder. Spørg efter Thomas, Rolf, Ove eller Helle. Det eneste, du skal have med, er godt humør og ønsket om at lære nogle rare mennesker at kende i et afslappet miljø.
Af og til inviterer vi en oplægsholder, eller vi opdaterer hinanden om ny viden. Vi

View File

@ -9,11 +9,11 @@ get started using some of the popular and recognized security tools on your smar
and on your computer. We can talk about that when we meet. Your specific needs are our
starting point.
We get together every last Sunday of the month in Copenhagen at Café Mellemrummet. The café is a volunteer-run non-profit café. We expect you to be open and empathetic to the volunteers in the café as well.
We get together every last Sunday of the month in Copenhagenat at afé Mellemrummet.
The café is a volunteer-run non-profit café. We expect you to be open and empathetic to the volunteers in the café as well. There is a similar event in
[Aarhus][cryptoaarhus]. So come and say hi, have a chat and a good cup of coffee. Ask for Thomas, Rolf,
[Aarhus][cryptoaarhus].
So come and say hi, have a chat and a good cup of coffee. Ask for Thomas, Rolf,
Ove, or Helle. Well have a talk about your specific needs and come up with some ideas to
help you get started. All you need to bring is a friendly smile and a wish to get to know some
nice people in a relaxed environment.