Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

37 řádky
774 B

 1. kind: pipeline
 2. name: default
 3. steps:
 4. - name: build
 5. image: ruby
 6. commands:
 7. - gem install bundler:1.17.3
 8. - bundle install
 9. - bundle exec jekyll build
 10. - name: docker
 11. image: plugins/docker
 12. settings:
 13. repo: docker.data.coop/cryptohagen-website
 14. registry: docker.data.coop
 15. username:
 16. from_secret: DOCKER_USERNAME
 17. password:
 18. from_secret: DOCKER_PASSWORD
 19. tags:
 20. - "${DRONE_BUILD_NUMBER}"
 21. - "latest"
 22. when:
 23. branch:
 24. - master
 25. - name: notify
 26. image: plugins/matrix
 27. settings:
 28. homeserver: https://data.coop
 29. roomid: plKSghHbepWeUEtbHE:data.coop
 30. username:
 31. from_secret: matrix_username
 32. password:
 33. from_secret: matrix_password