Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
Jesper Hess 3033f651b1
Add link to Digital Detox
před 1 týdnem
_data Add link to Digital Detox před 1 týdnem
_layouts Minor tweaks to Twitter Card. před 6 měsíci
_sass/bootstrap/scss CSS fix for links in cards před 5 měsíci
_sections Add info to the English page also... před 11 měsíci
assets Add data.coop logo před 9 měsíci
.drone.yml Specify specific version of bundler in .drone.yml před 6 měsíci
.gitignore Add .jekyll-cache to .gitignore před 6 měsíci
CNAME DNS setup. před 5 roky
Dockerfile Dockerize the website před 1 rokem
Gemfile Update jekyll version před 1 rokem
Gemfile.lock Update Gemfile.lock před 6 měsíci
README.md Another README update před 1 rokem
_config.yml Rename gems->plugins in _config.yml due to deprecation warning před 1 rokem
build.sh Dockerize the website před 1 rokem
docker-compose.yml Update Jekyll and rm livereload plugin (part of jekyll now) před 1 rokem
index.html Break into templates, vars, and add I18N (english) před 3 roky
index_en.html Break into templates, vars, and add I18N (english) před 3 roky

README.md

cryptohagen.dk

Build Status

This repo holds the homepage of https://cryptohagen.dk/

Running locally for development:

  • Install Docker and docker-compose
  • Run docker-compose up. THis starts a local web server on port 4000 with LiveReload enabled, enabling you to tweak and play without having to F5 your browser.

If you have changes to Gemfile, run docker-compose run jekyll bundle update.

Publishing to cryptohagen.dk

If you have push access to master at https://git.data.coop/cryptohagen.dk/website, doing so wil trigger a build and release.