Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Jesper Hess Nielsen 07cf05bc5f
Add Jan 2020
před 1 měsícem
_data Add Jan 2020 před 1 měsícem
_layouts Markup před 1 měsícem
_sass/bootstrap/scss Directory structure for SASS files před 2 roky
_sections Add info to the English page also... před 2 měsíci
assets Resize logo to 70% před 1 měsícem
.drone.yml Refactor .drone.yml a little před 8 měsíci
.gitignore Add .bundle to gitignore před 2 roky
CNAME DNS setup. před 4 roky
Dockerfile Dockerize the website před 9 měsíci
Gemfile Update jekyll version před 9 měsíci
Gemfile.lock Update jekyll version před 9 měsíci
README.md Another README update před 9 měsíci
_config.yml Rename gems->plugins in _config.yml due to deprecation warning před 4 měsíci
build.sh Dockerize the website před 9 měsíci
docker-compose.yml Update Jekyll and rm livereload plugin (part of jekyll now) před 1 rokem
index.html Break into templates, vars, and add I18N (english) před 3 roky
index_en.html Break into templates, vars, and add I18N (english) před 3 roky

README.md

cryptohagen.dk

Build Status

This repo holds the homepage of https://cryptohagen.dk/

Running locally for development:

  • Install Docker and docker-compose
  • Run docker-compose up. THis starts a local web server on port 4000 with LiveReload enabled, enabling you to tweak and play without having to F5 your browser.

If you have changes to Gemfile, run docker-compose run jekyll bundle update.

Publishing to cryptohagen.dk

If you have push access to master at https://git.data.coop/cryptohagen.dk/website, doing so wil trigger a build and release.