Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
Jesper Hess 9d144667fe
Add November 2021
1 vecka sedan
_data Add November 2021 1 vecka sedan
_layouts Minor tweaks to Twitter Card. 1 år sedan
_sass/bootstrap/scss CSS fix for links in cards 1 år sedan
_sections Note that we don't read Twitter DMs 2 månader sedan
assets Add data.coop logo 1 år sedan
.drone.yml Specify specific version of bundler in .drone.yml 1 år sedan
.gitignore Add .jekyll-cache to .gitignore 1 år sedan
CNAME DNS setup. 6 år sedan
Dockerfile Dockerize the website 2 år sedan
Gemfile Update Jekyll 8 månader sedan
Gemfile.lock Update Jekyll 8 månader sedan
README.md Another README update 2 år sedan
_config.yml Rename gems->plugins in _config.yml due to deprecation warning 2 år sedan
build.sh Dockerize the website 2 år sedan
docker-compose.yml Update Jekyll and rm livereload plugin (part of jekyll now) 2 år sedan
index.html Break into templates, vars, and add I18N (english) 4 år sedan
index_en.html Break into templates, vars, and add I18N (english) 4 år sedan

README.md

cryptohagen.dk

Build Status

This repo holds the homepage of https://cryptohagen.dk/

Running locally for development:

  • Install Docker and docker-compose
  • Run docker-compose up. THis starts a local web server on port 4000 with LiveReload enabled, enabling you to tweak and play without having to F5 your browser.

If you have changes to Gemfile, run docker-compose run jekyll bundle update.

Publishing to cryptohagen.dk

If you have push access to master at https://git.data.coop/cryptohagen.dk/website, doing so wil trigger a build and release.