Offentligt tilgængelige dokumenter - vedtægter og referater
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

Acceptable Usage Policy.md 8.9 KiB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155
 1. # Acceptable Usage Policy 1.0.0
 2. * Version 1.0.0: Vedtaget 22. december 2020
 3. ## 1. Introduktion
 4. `data.coop` er en forening som har til formål at passe på medlemmernes
 5. data. Foreningen er bygget op omkring følgende fire kerneprincipper:
 6. * Privatlivsbeskyttelse
 7. * Kryptering
 8. * Decentralisering
 9. * Zero-knowledge
 10. Formålet med dette dokument er at tydeliggøre de rettigheder og etiske
 11. retningslinjer, der er forbundet med brugen af `data.coop`'s tjenester og
 12. ressourcer.
 13. ### 1.1 Definitioner
 14. | | |
 15. | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
 16. | "Foreningen" | Dækker over foreningen `data.coop`, hvis juridiske virksomhedsform er "forening". |
 17. | "Kooperativ" | Dækker over foreningens organiseringsform og ejerskabsforhold, i det `data.coop` gerne vil etablere sig selv som et alternativ til "de store" som f.eks. Google, Microsoft og Facebook, men vil gøre dette kooperativt – altså ejet og drevet i fællesskab, i stedet for finansieret med f.eks. venture kapital – som tilfældet for mange forholdsvis nystartede virksomheder i IT-sektoren er. |
 18. | "Tjenester (ell. ydelser)" | Dækker over de tjenester (ell. ydelser) som `data.coop` tilbyder. En oversigt over disse kan ses på [https://`data.coop`/tjenester/](https://data.coop/tjenester/) . |
 19. | "Brugeren" | Dækker over den / de juridiske person(er) der benytter foreningens tjenester. |
 20. | "AUP" | Acceptable Usage Policy eller *Politik for Acceptabel Brug*. Dækker over dette dokument der fastsætter de vilkår og betingelser for brug af de tjenester stillet til rådighed af foreningen `data.coop`. |
 21. ### 1.2 Anvendelsesområde og accept
 22. Denne AUP gør sig gældende – og anses accepteret af brugeren – ved brug
 23. af hjemmesiden `data.coop`, og de dertil knyttede tjenester stillet til
 24. rådighed – evt. tilgået via hjemmesiden
 25. (). AUP’en gælder for samtlige brugere;
 26. besøgende og andre aktører uanset deres eksisterende tilhørsforhold til
 27. `data.coop`.
 28. ## 2. AUP – Politik for Acceptabel Brug (Acceptable Usage Policy)
 29. På de følgende sider vil der blive tydeliggjort hvad der hhv. anses som
 30. værende acceptabel brug af `data.coop`, uacceptabel brug af `data.coop`,
 31. samt et afsnit om overtrædelser / sanktioner såfremt brugeren ikke
 32. overholder foreningens AUP.
 33. Det skal dog atter understreges at `data.coop` er en forening og et
 34. kooperativ, med et dertilhørende værdisæt og organisationsform. Det er i
 35. udgangspunktet sådan at foreningens medlemmer stoler mere på hinanden
 36. (materialiseret i foreningen) til at passe på medlemmernes data, end på
 37. andre – oftest kommercielle platforme som f.eks. Facebook og Google.
 38. Relationen imellem `data.coop` og dens brugere – især hvis disse også er
 39. medlemmer og derved også medejere – minder derfor meget lidt om
 40. relationen i et mere klassisk økonomisk forhold imellem en køber og en
 41. sælger – eller i denne kontekst – imellem en køber af en tjenesteydelse
 42. og en profitdrevet platform som sælger denne tjenesteydelse.
 43. ### 2.1 Acceptabel brug af `data.coop`
 44. De indholdspolitikker, der er angivet nedenfor, er i høj grad med til at
 45. give vores brugere en positiv oplevelse. For at `data.coop` skal kunne
 46. blive ved med at stille vores tjenester til rådighed for vores brugere,
 47. samt udvikle og forbedre på disse, er vi nødt til at tage visse
 48. forholdsregler mod misbrug, der på sigt kan hindre os i at levere vores
 49. ydelser. Vi beder derfor alle om at overholde politikkerne nedenfor for
 50. at hjælpe os med at opnå dette.
 51. Een af `data.coop`'s mest basale hjørnesten er troen på at man
 52. selv skal have kontrol over ens egen data. Denne grundsætning
 53. danner derfor også den overordnede ramme for *acceptabel brug* af
 54. `data.coop`'s ydelser.
 55. `data.coop` er en forening og et kooperativ, hvis velbefindende
 56. er tæt knyttet til medlemmernes gøren og laden. I vores brug af
 57. `data.coop`'s ydelser, såvel som i interaktionen med andre medlemmer
 58. (f.eks. på digitale kanaler, til møder, generalforsamlinger o.l.),
 59. forventes det af foreningens brugere, at vi:
 60. **2.1.1** Udviser empati og forståelse for andre mennesker.
 61. **2.1.2** Udviser respekt for andre (ikke-undertrykkende) meninger
 62. og holdninger.
 63. **2.1.3** Er konstruktive og respektfulde i vores kommunikation
 64. vedr. feedback – både det feedback vi måtte have til andre, men
 65. ligeså meget det feedback vi selv ønsker at modtage.
 66. **2.1.4** Er villige til at tage ansvar og – hvis situationen
 67. kræver det – undskylde over for dem, der måtte være blevet berørt af
 68. vores fejl.
 69. **2.1.5** Fokuserer på hvad der er bedst for hele foreningen, og
 70. ikke kun enkeltpersoner.
 71. **2.1.6** Deltager aktivt – i det omfang vi evner og har lyst til –
 72. i det sociale og faglige miljø i foreningen, evt. via foreningens
 73. kanal på Freenode: `#data.coop` og/eller på [https://git.data.coop/](https://git.data.coop/).
 74. **2.1.7** De services, som udstilles af `data.coop`, er underlagt foreningens
 75. retningslinjer for acceptabel adfærd og brug af `data.coop`.
 76. **2.1.8** `data.coop` hoster gerne andre frivillige / kooperative / ikke-kommercielle
 77. fællesskabers tjenester, f.eks. en hjemmeside eller løsning for andre fællesskaber.
 78. ### 2.2 Uacceptabel brug af `data.coop`
 79. Følgende er en ufuldstændig liste over uønsket adfærd og uacceptabel
 80. brug af `data.coop`.
 81. **2.2.1** Brug af `data.coop`'s tjenester til at dele, poste, lagre, eller
 82. lign., krænkende, pornografisk, o.l. indhold.
 83. **2.2.2** Brug af `data.coop`'s tjenester til at sende / dele spam.
 84. **2.2.3** Brug af `data.coop`'s ressourcer til at udføre Denial of Service angreb.
 85. **2.2.4** Brug af `data.coop`'s ressourcer til at skaffe sig adgang til andre
 86. medlemmers data uden samtykke.
 87. **2.2.5** Igennem `data.coop`'s platform og/eller tjenester at praktisere
 88. trolling, fornærmende eller nedsættende kommentarer og personlige eller
 89. politiske angreb.
 90. **2.2.6** Igennem `data.coop`'s platform at udøve offentlig eller privat chikane.
 91. **2.2.7** Offentliggørelse af andres private oplysninger, såsom en fysisk eller
 92. en e-mail-adresse, uden deres udtrykkelige tilladelse.
 93. **2.2.8** Igennem, og på, `data.coop`'s platform og tjenesteydelser at
 94. promovere synspunkter og holdninger som – med rimelighed – kan tolkes at være
 95. fascistiske, racistiske, sexistiske, homo- og/eller trans- fobiske,
 96. militaristiske, o.l.
 97. ## 3. Overtrædelser / sanktioner
 98. Overtrædelse af denne AUP kan medføre sanktioner og, afhængigt af
 99. overtrædelsens alvor og/eller incidens, eksklusion af foreningen.
 100. For nærmere specifikationer omkring hvilke sanktioner kan komme på tale
 101. hvornår, tag venligst fat i et bestyrelsesmedlem.
 102. ### 3.1 Eksklusion
 103. `data.coop` forbeholder sig retten til at nægte medlemsskab, og/eller
 104. ekskludere eksisterende medlemmer.
 105. Et afslag på medlemsskab af foreningen kan bl.a. komme på tale, hvis ansøgeren
 106. har kendte forbindelser til / holdninger / synspunkter der grundlæggende strider
 107. imod foreningens kerneprincipper og formål, og / eller klart indikerer at disse
 108. holdninger / synspunkter vil medføre overtrædelser af fællesskabsstandarderne
 109. og/eller på ingen måde ville støtte foreningens formål.
 110. ## 4. Ændringer af politik for acceptabel brug
 111. AUP'en kan kun vedtages og / eller ændres ved en generalforsamling.