Commit Graph

16 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
Thomas Jespersen 2eaf4230a6 AUP: Fix link to https://data.coop/tjenester 2 years ago
Benjamin Bach fcdabacf79
Semantisk versionering klargjort 2 years ago
Benjamin Bach 03e97c2017
Fjern definitioner af ord, som ikke er anvendt 2 years ago
Benjamin Bach 5d10c26b78
Rettelse i indledning og om-nummerering i sektion 2.1 2 years ago
Benjamin Bach a5fca874b5
Præcision "digitale kanaler", fiks eksempel herpå 2 years ago
Benjamin Bach 19d0ce6e6d
Formattering: Opdatering af `data.coop` og brug af citationstegn 2 years ago
Benjamin Bach 02c8c627af
Tydeliggørelse af generalforsamlingens ubestridte rolle ved ændringer af AUP 2 years ago
Benjamin Bach 13f0bb428f
Præcisering ang. afslag på medlemskab iht. Haris forslag fra mødets noter 2 years ago
Benjamin Bach 7576bae061
Simplificering af 3.1 (også i tråd med mødets ønske) 2 years ago
Benjamin Bach 21cbd14de0
Fjernet trappetrinsprocedure, behov for yderligere granskning ad. "simplificering" aftalt på møde 2 years ago
Benjamin Bach 9fe80b3698
Fjern reference til Impact Guidelines (også ændring aftalt på mødet) 2 years ago
Benjamin Bach 42721dc5fc
Tilføjer Haris' ændringer i afsnit 2.1 og 2.2 2 years ago
Benjamin Bach cbbeed7dad
Changelog 1: Fjerner "bør" fra definitionsliste 2 years ago
Benjamin Bach 06bcdae207
Prettify syntax, remove unnecessary links to data.coop website front page. 2 years ago
Benjamin Bach d0e1a01ab5
Tilføj en dato på Markdown dokument 2 years ago
hacuko e0abcc5e09 Upload files to '' 2 years ago