Commit Graph

17 Commits (b6c5ae7d664c9dd11ec1560ab81d4aa785cda0b0)

Author SHA1 Message Date
valberg 10852c0031 Merge pull request 'Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer' (#16) from forslag-tilfoejelse-administratorer into master
8 months ago
decibyte be9fa76c18 Ret Vidirs nitpick
8 months ago
decibyte 5dd27ffa94 Forslag til vedtægtsændringer: Ændring og udvidelse af formålsparagraffen
9 months ago
decibyte 28202c17bd Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer
9 months ago
Víðir Valberg Guðmundsson a0f1d965c5 Tilføjelse af mistillidsparagraf.
2 years ago
Víðir Valberg Guðmundsson 6f8daef8e4 Fjernelse af whitespace for at gøre diff mere koncis.
2 years ago
Víðir Valberg Guðmundsson 6a66eb71f7 Bestyrelsen udpeger administratorer
2 years ago
Karsten Højgaard 970a191118 Forslag til vedtægtsændringer.
2 years ago
Karsten Højgaard f85a310a66 Linting.
2 years ago
Benjamin Bach e278354095 Omskriv lidt kortfattet jura-sætning
2 years ago
valberg ef30214a9b Udkast: Tilføjelse af paragraf om udpegning af administratorer
2 years ago
Víðir Valberg Guðmundsson da09c6b204 Præcisering af hvor længe et medlemskab varer.
2 years ago
valberg ec6635e2a2 Indryk stykker under 4. for bedre visuel rendering
2 years ago
hacuko 8e7d2b24ce add missing space
2 years ago
valberg 43803b08a7 Vedtægtsændringsforslag: Præcisering af indesendelse og beslutning af vedtægtsændringer og forslag
3 years ago
valberg eb16ef54f6 Vedtægtsændringsforslag: Alle forekomster af "mand" ændres til "person"
3 years ago
Víðir Valberg Guðmundsson 26ee2fe273 Move bylaws to markdown.
3 years ago