Offentligt tilgængelige dokumenter - vedtægter og referater
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
valberg 10852c0031 Merge pull request 'Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer' (#16) from forslag-tilfoejelse-administratorer into master 4 months ago
bestyrelsen Update 'bestyrelsen/referat-2021-01-19.md' 2 years ago
generalforsamlinger Add static hard-copy of 2020 GF 11 months ago
Acceptable Usage Policy.md AUP: Fix link to https://data.coop/tjenester 2 years ago
Vedtaegter.md Merge pull request 'Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer' (#16) from forslag-tilfoejelse-administratorer into master 4 months ago