Offentligt tilgængelige dokumenter - vedtægter og referater
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
decibyte 166f261b58 Merge pull request 'Referat for generalforsamling 2021' (#14) from referat into master 4 weeks ago
bestyrelsen Update 'bestyrelsen/referat-2021-01-19.md' 3 months ago
generalforsamlinger Ret småting hist og her 4 weeks ago
Acceptable Usage Policy.md AUP: Fix link to https://data.coop/tjenester 4 months ago
Vedtaegter.md Tilføjelse af mistillidsparagraf. 4 weeks ago