Offentligt tilgængelige dokumenter - vedtægter og referater
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Go to file
Sam A. 021433acfc
Merge pull request 'GF 2022 referat tilføjelser' (#25) from gf-2022-amendments into master
4 weeks ago
bestyrelsen Update 'bestyrelsen/referat-2021-01-19.md' 2 years ago
generalforsamlinger Merge branch 'gf-2022-amendments' of git.data.coop:data.coop/dokumenter into gf-2022-amendments 4 weeks ago
Acceptable Usage Policy.md AUP: Fix link to https://data.coop/tjenester 2 years ago
Vedtaegter.md Merge pull request 'Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer' (#16) from forslag-tilfoejelse-administratorer into master 8 months ago
template-referat.md Tilføj skabelon til referater 1 month ago