Offentligt tilgængelige dokumenter - vedtægter og referater
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Go to file
benjaoming a9f1b76b64
Tilføj 2023 indkaldelse
3 days ago
bestyrelsen Update 'bestyrelsen/referat-2021-01-19.md' 2 years ago
generalforsamlinger Tilføj 2023 indkaldelse 3 days ago
Acceptable Usage Policy.md AUP: Fix link to https://data.coop/tjenester 2 years ago
Vedtaegter.md Merge pull request 'Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer' (#16) from forslag-tilfoejelse-administratorer into master 1 year ago
template-referat.md Tilføj skabelon til referater 5 months ago