Tilføj link til expressional.socials dokumentation

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-21 09:53:56 +01:00
parent 49bc0fc1fe
commit 1b054862c4
1 changed files with 3 additions and 0 deletions

View File

@ -21,4 +21,7 @@
</p>
<p>Hvis du er interesseret i at prøve det af at være en del af et decentralt socialt netværk kan du kigge på <a href="/Danske%20instanser.html">listen over danske instanser</a>.
</p>
<p>Der arbejdes på at skrive guides og forklaringer om Mastodon og Fødiverset, men i mellemtiden kan man læse <a href="https://expressional.social/docs/">dokumentationen hos expressional.social</a>.
Dokumentationen er skrevet til <a href="https://expressional.social/">expressional.social</a>, men meget af det gælder for Mastodon generelt.
</p>
</main>