Sort by date, roughly

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-12-03 20:35:43 +01:00
parent 27ca6dcf16
commit 311a697e17
1 changed files with 4 additions and 4 deletions

View File

@ -28,10 +28,6 @@
<blockquote>Velkommen til Helvede, fediversets hotteste instance! Vi praktiserer mørk meme-magi og shitposter langt ind i de dybeste afgrunde. Hatespeech tolereres ikke. #helliswholesome</blockquote>
<p>Oprettet 27. april 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://expressional.social/">expressional.social</a></h2>
<p>Dansk Mastodon-instans til alle formål. Ejet af <a href="https://expressional.social/@jippi">Christian</a>. Oprettet 12. november 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://norrebro.space/">nørrebro.space</a></h2>
<p>En Mastodon-instans hvor <q>[l]igesom virkelighedens Nørrebro, er alle velkomne</q>. Oprettet 9. september 2020.</p>
@ -48,6 +44,10 @@
<h2><a href="https://social.multiverset.net/">social.multiverse.net</a></h2>
<p>En lille dansk, privat Mastodon server til venner og familie af ejeren. Kørt fra en server i en kælder. Oprettet 9. november 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://expressional.social/">expressional.social</a></h2>
<p>Dansk Mastodon-instans til alle formål. Ejet af <a href="https://expressional.social/@jippi">Christian</a>. Oprettet 12. november 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://uddannelse.social/">uddannelse.social</a></h2>
<p>Dansk Mastodon-instans med fokus på uddannelse. <q>Alle dansktalende med interesse for uddannelse er velkomne til at oprette en bruger.</q> Oprettet 21. november 2022.</p>