Restructure instance list, add instances

- Each entry has a heading and a short description
- Added mstdn.dk, turingfesten.dk
- Add creation date
This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-19 12:26:15 +01:00
parent 1c16b7a8eb
commit 5564211c1a
1 changed files with 21 additions and 3 deletions

View File

@ -18,8 +18,26 @@
<p>Dette er en ufuldstændig liste over danske <em>fedi</em>-instanser.</p>
<p>Hvis du mener der mangler en server på listen er du velkommen til at sende en besked til <a href="https://social.data.coop/@reynir">@reynir@social.data.coop</a>.</p>
<ul>
<li><a href="https://social.data.coop/">social.data.coop</a></li>
<li><a href="https://helvede.net/">helvede.net</a></li>
<li><a href="https://norrebro.space/">nørrebro.space</a></li>
<li>
<h2><a href="https://social.data.coop/">social.data.coop</a></h2>
<p>En Mastodon-instans drevet af foreningen <a href="https://data.coop/">data.coop</a>. Oprettet 7. maj 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://helvede.net/">helvede.net</a></h2>
<p>De beskriver sig selv således:</p>
<blockquote>Velkommen til Helvede, fediversets hotteste instance! Vi praktiserer mørk meme-magi og shitposter langt ind i de dybeste afgrunde. Hatespeech tolereres ikke. #helliswholesome</blockquote>
<p>Oprettet 27. april 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://norrebro.space/">nørrebro.space</a></h2>
<p>En Mastodon-instans hvor <q>[l]igesom virkelighedens Nørrebro, er alle velkomne</q>. Oprettet 9. september 2020.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://turingfesten.dk/">turingfesten.dk</a></h2>
<p>En Mastodon-instans drevet af <em>edbkenneth</em>. Oprettet 25. april 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://mstdn.dk/">mstdn.dk</a></h2>
<p>Selvproklameret <q>🇩🇰 Mastodon Danmark 🐘</q>. Oprettet 31. oktober 2022.</p>
</ul>
</main>