Initial commit

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-18 20:17:31 +01:00
commit a17580eb95
3 changed files with 47 additions and 0 deletions

23
Danske instanser.html Normal file
View File

@ -0,0 +1,23 @@
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>Fedi - Danske fedi-instanser</title>
<link rel="stylesheet" href="css/terminal.min.css">
</head>
<header style="margin: 2% 0 10% 15%; width: 45%;">
<h1>Fedi.dk</h1>
<nav>
<ol class="terminal-toc">
<li><a href="/">Forsiden</a></li>
<li><a href="/Danske%20instanser.html">Liste over danske instanser</a></li>
</ol>
</nav>
</header>
<main style="margin: 2% 0 10% 15%; width: 45%;">
<h1>Danske fedi-instanser</h1>
<p>Dette er en ufuldstændig liste over danske <em>fedi</em>-instanser.</p>
<p>Hvis du mener der mangler en server på listen er du velkommen til at sende en besked til <a href="https://social.data.coop/@reynir">@reynir@social.data.coop</a>.</p>
<ul>
<li><a href="https://social.data.coop/">social.data.coop</a></li>
<li><a href="https://helvede.net/">helvede.net</a></li>
</ul>
</main>

1
css/terminal.min.css vendored Normal file

File diff suppressed because one or more lines are too long

23
index.html Normal file
View File

@ -0,0 +1,23 @@
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>Fedi</title>
<link rel="stylesheet" href="css/terminal.min.css">
</head>
<header style="margin: 2% 0 10% 15%; width: 45%;">
<h1>Fedi.dk</h1>
<nav>
<ol class="terminal-toc">
<li><a href="/">Forsiden</a></li>
<li><a href="/Danske%20instanser.html">Liste over danske instanser</a></li>
</ol>
</nav>
</header>
<main style="margin: 2% 0 10% 15%; width: 45%;">
<h1>Fediverse</h1>
<p>Fediverse, eller <em>fødiverset</em>, er en betegnelse over en løs samling af sociale medier, der forbinder på kryds og tværs.
De forskellige sociale medier er selvfølgelig sine egne, men nogle minder måske mest om Twitter mens andre minder on Instagram.
En bruger på <a href="https://joinmastodon.org/">Mastodon</a>, der minder om Twitter, kan følge en bruger på <a href=https://pixelfed.org/">Pixelfed</a> og følge med i billederne de lægger op.
</p>
<p>Hvis du er interesseret i at prøve det af at være en del af et decentralt socialt netværk kan du kigge på <a href="/Danske instanser.html">listen over danske instanser</a>.
</p>
</main>