Tilføj radikal.social

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2023-03-14 13:35:01 +01:00
parent 4f2ecb956e
commit b7ccfd8e73

View file

@ -64,6 +64,10 @@
<h2><a href="https://mastodon.samtale.rocks/">mastodon.samtale.rocks</a></h2>
<p>Horsensiansk Mastodon-instans. <q>Venstreorienteret, klima, kultur, IT, hjælpsomhed, god samtale. Billeder af katte er meget velkomne!</q> Oprettet 28. november 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://radikal.social/">radikal.social</a></h2>
<p>En Mastodon-instans skabt af en gruppe aktivister for at tilbyde fødereret sociale medier til den radikale venstrefløj i og omkring Danmark. Oprettet 10. marts 2023.</p>
</li>
</ul>
<p>Andreas Andersen vedligeholder en liste af danske Mastodon-servere på <a href="https://www.it-blogger.dk/oversigt-over-danske-mastodon-servere/">hans blog</a>.</p>
</main>