This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-18 20:39:48 +01:00
parent 72ae5a8f88
commit cf5da6dacf
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -16,7 +16,7 @@
<h1>Fediverse</h1>
<p>Fediverse, eller <em>fødiverset</em>, er en betegnelse over en løs samling af sociale medier, der forbinder på kryds og tværs.
De forskellige sociale medier er selvfølgelig sine egne, men nogle minder måske mest om Twitter mens andre minder on Instagram.
En bruger på <a href="https://joinmastodon.org/">Mastodon</a>, der minder om Twitter, kan følge en bruger på <a href=https://pixelfed.org/">Pixelfed</a> og følge med i billederne de lægger op.
En bruger på <a href="https://joinmastodon.org/">Mastodon</a>, der minder om Twitter, kan følge en bruger på <a href="https://pixelfed.org/">Pixelfed</a> og følge med i billederne de lægger op.
</p>
<p>Hvis du er interesseret i at prøve det af at være en del af et decentralt socialt netværk kan du kigge på <a href="/Danske instanser.html">listen over danske instanser</a>.
</p>