Add footer

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-30 19:01:15 +01:00
parent 9c4c6bf062
commit f6436e1bac
2 changed files with 7 additions and 0 deletions

View file

@ -63,3 +63,6 @@
</ul>
<p>Andreas Andersen vedligeholder en liste af danske Mastodon-servere på <a href="https://www.it-blogger.dk/oversigt-over-danske-mastodon-servere/">hans blog</a>.</p>
</main>
<footer style="margin: 2% 0 4% 15%; width: 45%;">
Koden til hjemmesiden findes på <a href="https://git.data.coop/fedi.dk/website/">git.data.coop</a>
</footer>

View file

@ -94,4 +94,8 @@ Hvis en enkelt person på serveren example.instance følger dig, så vil dine of
Hvis du vælger "Diskret" i stedet for "Offentlig", vil dine trut være synlige men de vil ikke dukke op i Lokal eller Fælles tidslinjerne.' >
<figcaption>Se <a href="images/trut-guide.png">større version</a>. <a href="https://helvede.net/@zatnosk/109392301169614570">Kilde</a>.</figcaption>
</figure>
</main>
<footer style="margin: 2% 0 4% 15%; width: 45%;">
Koden til hjemmesiden findes på <a href="https://git.data.coop/fedi.dk/website/">git.data.coop</a>
</footer>