Add bornhack 2023 talk slides

Link to video recording will come later
This commit is contained in:
om 2023-08-06 20:48:14 +02:00
parent 0275262d49
commit 832feef083
21 changed files with 530 additions and 104 deletions

View File

@ -34,17 +34,25 @@
<h1><strong>Chat Control: </strong>Dine private beskeder skal overvåges</h1>
</div>
<p>
EU-kommissionen har lavet et nyt lovforslag for at beskytte børn mod misbrug. Formålet er godt, men loven er dårlig, fordi den kræver, at kommunikationstjenester skal <span style="white-space: nowrap">overvåges,</span> hvis der er en mulighed for at børn bruger dem, eller hvis der er en mulighed for at dele billeder af børnemisbrug. Det vil påvirke langt de fleste kommunikationstjenester og vil betyde at din kommunikation vil blive overvåget, fordi alle brugere af almindelige kommunikationstjenster vil være mistænkte for børnemisbrug. Konkret betyder det, at dine e-mails, chat-beskeder, video- og voiceopkald bliver analyseret af algorithme, for at vurdere hvis de har illegale indhold. Analysen vil foregår direkt på din computer/smartphone, så at algorithmene kan se hvad du skriver/siger før det bliver crypteret.
EU-kommissionen har lavet et nyt lovforslag for at beskytte børn mod misbrug. Formålet er godt, men loven er
dårlig, fordi den kræver, at kommunikationstjenester skal <span style="white-space: nowrap">overvåges,</span>
hvis der er en mulighed for at børn bruger dem, eller hvis der er en mulighed for at dele billeder af
børnemisbrug. Det vil påvirke langt de fleste kommunikationstjenester og vil betyde at din kommunikation vil
blive overvåget, fordi alle brugere af almindelige kommunikationstjenster vil være mistænkte for børnemisbrug.
Konkret betyder det, at dine e-mails, chat-beskeder, video- og voiceopkald bliver analyseret af algorithme,
for at vurdere hvis de har illegale indhold. Analysen vil foregår direkt på din computer/smartphone, så at
algorithmene kan se hvad du skriver/siger før det bliver crypteret.
</p>
<p>
Lær mere om ChatControllen og hvorfor det er en dårlig idé, i vores interaktive ChatControl film ude til venstre.
Lær mere om ChatControllen og hvorfor det er en dårlig idé, i vores interaktive ChatControl film ude til
venstre.
</p>
<div id="backarrow">
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="40" viewBox="0 0 20 40">
<polyline points="0,20 20,0 20,40" fill="#0084FF" onclick="swipe_viewport()" />
</svg>
<p>
Du kan bruge den blå pil for at åbne kontaktlisten
Du kan bruge den blå pil for at åbne kontaktlisten
</p>
</div>
<p>
@ -56,17 +64,26 @@
<p><a href="#more">Finde ud af mere</a></p>
</div>
<div id="more">
<p>
Hvad kan man så gøre imod lovforslaget? Det er vigtigt at folk bliver oplyste om det. Del linket til denne side! Snak med andre om det og tal med <a href="https://www.europarl.europa.eu/meps/da/full-list">dine politikere i Europaparlamentet</a> om det (eller skriv en venlig e-mail til dem). Det er vigtigt at der er en offentlig diskussion om emnet og at politikere ved at loven er en elendig idé - selvom tanken er god. </p> <p> Hvis du vil hjælpe med kampagnen, så kom på vores mailingliste. Derpå snakker vi om aktioner for at oplyse flere folk i Danmark om chatcontrol. Vi skriver også om forbedringer af denne hjemmeside. Hvis du har nogle gode idéer eller hvis du vil hjælpe, så er du meget velkommen til at komme på listen. For at abonnere mailinglisten, skriv bare en e-mail til <a href="mailto:campaign-subscribe@lists.chatcontrol.dk">campaign-subscribe@lists.chatcontrol.dk</a> og følger instrukserne. </p>
<p>
Hvad kan man så gøre imod lovforslaget? Det er vigtigt at folk bliver oplyste om det. Del linket til denne
side! Snak med andre om det og tal med <a href="https://www.europarl.europa.eu/meps/da/full-list">dine
politikere i Europaparlamentet</a> om det (eller skriv en venlig e-mail til dem). Det er vigtigt at der er
en offentlig diskussion om emnet og at politikere ved at loven er en elendig idé - selvom tanken er god. </p>
<p> Hvis du vil hjælpe med kampagnen, så kom på vores mailingliste. Derpå snakker vi om aktioner for at oplyse
flere folk i Danmark om chatcontrol. Vi skriver også om forbedringer af denne hjemmeside. Hvis du har nogle
gode idéer eller hvis du vil hjælpe, så er du meget velkommen til at komme på listen. For at abonnere
mailinglisten, skriv bare en e-mail til <a
href="mailto:campaign-subscribe@lists.chatcontrol.dk">campaign-subscribe@lists.chatcontrol.dk</a> og følger
instrukserne. </p>
<p>
Vi kan også meget anbefale at støtte
<a href="https://civicrm.edri.org/stop-scanning-me">petitionen mod chatcontrol</a>.
</p>
<p>
Vi kan også meget anbefale at støtte
<a href="https://civicrm.edri.org/stop-scanning-me">petitionen mod chatcontrol</a>.
</p>
<h4>Flere informationer</h4>
<h4>Flere informationer</h4>
<!--
<!--
da:
&#127465;&#127472;
de:
@ -77,91 +94,100 @@ eu:
&#127466;&#127482;
-->
<ul>
<li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0209">
Det nuværende lovforslag (12. september 2022)</a>
&#127465;&#127472;
&#127466;&#127482;
</li>
<li><a href="https://itpol.dk/hoeringssvar/chat-control-eu-forordning">
Høringssvar fra IT-Politisk Forening vedrørende lovforslaget</a>
&#127465;&#127472;
</li>
<li><a href="https://www.panoptikon.dk/eu-vil-scanne-alle-dine-beskeder-og-mails-som-led-i-kampen-mod-borneporno/">
Avisartikel om ChatControl (fra panoptikon.dk)</a>
&#127465;&#127472;
<li><a href="https://chatcontrol.eu">
Flere detajler om den planlagte lov og tidsforløbet</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li><a href="https://media.ccc.de/v/bornhack2022-4190-danger-client-side-sca">
Foredrag om ChatControl på BornHack</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li><a href="https://www.altinget.dk/artikel/trods-frygt-for-oeget-overvaagning-tesfaye-ser-positivt-paa-eu-forslag-om-screening-for-seksuelle-overgreb-paa-boern">
Mattias Tesfaye (dansk Justitsminister) støtter overvågningsloven</a>
&#127465;&#127472;
</li>
<li><a href="https://www.theguardian.com/technology/2022/aug/22/google-csam-account-blocked">
Historie om falsk alarm i en chatsamtale med en læge</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li><a href="https://chat-kontrolle.eu/">
Tysk alliance mod ChatControl</a>
&#127465;&#127466;
</li>
<li>
<a href="https://www.technologyreview.com/2022/10/16/1061713/wechat-accounts-begging-tencent-beijing-protest/">
Chatovervågning i Kina mod pro-demokratiske protester</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li>
<a href="https://stopscanningme.eu/en/">
Stop Scanning Me kampagne</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li>
<a href="https://fsfe.org/news/2022/news-20221026-02.html">
Chatcontrollen vil skade fri software</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li>
<a href="https://www.internetsociety.org/resources/doc/2020/fact-sheet-client-side-scanning/">
Fakta om client-side scanning</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li><a href="https://netzpolitik.org/2022/chatkontrolle-akute-gefahr-fuer-offene-software/">
Chatcontrol er en trussel mod open source software i EU</a>
&#127465;&#127466;
</li>
<li><a href="https://ioc.exchange/@matthew_d_green/110001087185622691">
Professor i kryptografi: "EU chatcontrol loven er det mest alarmerende lovforslag jeg har nogensinde læst. Det er et design for det mest magtfulde overvågningssystem for tekster og billeder den fri verden har nogensinde set."</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li><a href="https://chatcontrol.se/">
Svensk anti-chatcontrol hjemmeside</a>
&#127480;&#127466;
</li>
<li><a href="https://chatcontrole.nl/">
Hollandsk anti-chatcontrol hjemmeside</a>
&#127475;&#127473;
</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0209">
Det nuværende lovforslag (12. september 2022)</a>
&#127465;&#127472;
&#127466;&#127482;
</li>
<li><a href="https://itpol.dk/hoeringssvar/chat-control-eu-forordning">
Høringssvar fra IT-Politisk Forening vedrørende lovforslaget</a>
&#127465;&#127472;
</li>
<li><a
href="https://www.panoptikon.dk/eu-vil-scanne-alle-dine-beskeder-og-mails-som-led-i-kampen-mod-borneporno/">
Avisartikel om ChatControl (fra panoptikon.dk)</a>
&#127465;&#127472;
<li><a href="https://chatcontrol.eu">
Flere detajler om den planlagte lov og tidsforløbet</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li><a href="https://media.ccc.de/v/bornhack2022-4190-danger-client-side-sca">
Foredrag om ChatControl på BornHack</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li><a
href="https://www.altinget.dk/artikel/trods-frygt-for-oeget-overvaagning-tesfaye-ser-positivt-paa-eu-forslag-om-screening-for-seksuelle-overgreb-paa-boern">
Mattias Tesfaye (dansk Justitsminister) støtter overvågningsloven</a>
&#127465;&#127472;
</li>
<li><a href="https://www.theguardian.com/technology/2022/aug/22/google-csam-account-blocked">
Historie om falsk alarm i en chatsamtale med en læge</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li><a href="https://chat-kontrolle.eu/">
Tysk alliance mod ChatControl</a>
&#127465;&#127466;
</li>
<li>
<a
href="https://www.technologyreview.com/2022/10/16/1061713/wechat-accounts-begging-tencent-beijing-protest/">
Chatovervågning i Kina mod pro-demokratiske protester</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li>
<a href="https://stopscanningme.eu/en/">
Stop Scanning Me kampagne</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li>
<a href="https://fsfe.org/news/2022/news-20221026-02.html">
Chatcontrollen vil skade fri software</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li>
<a href="https://www.internetsociety.org/resources/doc/2020/fact-sheet-client-side-scanning/">
Fakta om client-side scanning</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li><a href="https://netzpolitik.org/2022/chatkontrolle-akute-gefahr-fuer-offene-software/">
Chatcontrol er en trussel mod open source software i EU</a>
&#127465;&#127466;
</li>
<li><a href="https://ioc.exchange/@matthew_d_green/110001087185622691">
Professor i kryptografi: "EU chatcontrol loven er det mest alarmerende lovforslag jeg har nogensinde læst.
Det er et design for det mest magtfulde overvågningssystem for tekster og billeder den fri verden har
nogensinde set."</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li><a href="https://chatcontrol.se/">
Svensk anti-chatcontrol hjemmeside</a>
&#127480;&#127466;
</li>
<li><a href="https://chatcontrole.nl/">
Hollandsk anti-chatcontrol hjemmeside</a>
&#127475;&#127473;
</li>
<li><a href="../slides/bornhack/2023/every_message/talk.html">
Slides fra Bornhack 2023 presentation</a>
&#127468;&#127463;
</li>
</ul>
</div>
<div id="sponsors">
<h4>chatcontrol.dk får opbakning af</h4>
<h4>chatcontrol.dk får opbakning af</h4>
<ul>
<li><a href="https://karenmelchior.eu/">Karen Melchior (MEP)</a></li>
<li><a href="https://cryptoaarhus.dk/">CryptoAarhus</a></li>
<li><a href="https://cryptohagen.dk/">Cryptohagen</a></li>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Aarhus">FSFE Danmark</a></li>
<li><a href="https://itpol.dk/">IT-Politisk Forening</a></li>
<li><a href="https://osaa.dk/">Open Space Aarhus</a></li>
<li><a href="https://www.patrick-breyer.de/en/">Patrick Breyer (MEP)</a></li>
<li><a href="https://bornhack.dk">Bornhack</a>
<li>Og dig?</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="https://karenmelchior.eu/">Karen Melchior (MEP)</a></li>
<li><a href="https://cryptoaarhus.dk/">CryptoAarhus</a></li>
<li><a href="https://cryptohagen.dk/">Cryptohagen</a></li>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Aarhus">FSFE Danmark</a></li>
<li><a href="https://itpol.dk/">IT-Politisk Forening</a></li>
<li><a href="https://osaa.dk/">Open Space Aarhus</a></li>
<li><a href="https://www.patrick-breyer.de/en/">Patrick Breyer (MEP)</a></li>
<li><a href="https://bornhack.dk">Bornhack</a>
<li>Og dig?</li>
</ul>
</div>
</div><!-- end #content -->
</div><!-- end center content -->
@ -177,4 +203,4 @@ eu:
</script>
</body>
</html>
</html>

View File

@ -81,10 +81,10 @@
href="mailto:campaign-subscribe@lists.chatcontrol.dk">campaign-subscribe@lists.chatcontrol.dk</a> and follow
the instructions. </p>
<p>
We also recommend that you sign the
<a href="https://civicrm.edri.org/stop-scanning-me">petition against chatcontrol</a>.
</p>
<p>
We also recommend that you sign the
<a href="https://civicrm.edri.org/stop-scanning-me">petition against chatcontrol</a>.
</p>
<h4>More information</h4>
@ -161,16 +161,22 @@ We also recommend that you sign the
🇩🇪
</li>
<li><a href="https://ioc.exchange/@matthew_d_green/110001087185622691">
Cryptography professor: "The EUs “chat control” legislation is the most alarming proposal Ive ever read. Taken in context, it is essentially a design for the most powerful text and image-based mass surveillance system the free world has ever seen."</a>
&#127468;&#127463;
Cryptography professor: "The EUs “chat control” legislation is the most alarming proposal Ive ever read.
Taken in context, it is essentially a design for the most powerful text and image-based mass surveillance
system the free world has ever seen."</a>
&#127468;&#127463;
</li>
<li><a href="https://chatcontrol.se/">
Swedish anti-chatcontrol website</a>
Swedish anti-chatcontrol website</a>
&#127480;&#127466;
</li>
<li><a href="https://chatcontrole.nl/">
Dutch anti-chatcontrol website</a>
&#127475;&#127473;
Dutch anti-chatcontrol website</a>
&#127475;&#127473;
</li>
<li><a href="../slides/bornhack/2023/every_message/talk.html">
Slides from the Bornhack 2023 presentation</a>
&#127468;&#127463;
</li>
</ul>
</div>
@ -204,4 +210,4 @@ We also recommend that you sign the
</script>
</body>
</html>
</html>

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 18 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 26 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 38 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 88 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 263 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 128 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 153 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 90 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 23 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 30 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 24 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 562 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 167 KiB

View File

@ -0,0 +1,17 @@
from matplotlib import pyplot as plt
"""
fig, ax = plt.subplots()
ax.pie((99,1), explode=(0,1), labels=('lawful content', 'CSAM'),
shadow=True, startangle=90)
"""
labels = 'Not CSAM', 'CSAM',
sizes = 99.7, 0.3,
explode = 0, 0.15,
fig, ax = plt.subplots()
ax.pie(sizes, explode=explode, labels=labels,
shadow=True, startangle=330)
plt.savefig('cake.png')

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 392 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 55 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 191 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 340 KiB

File diff suppressed because one or more lines are too long