Update index.html

This commit is contained in:
Víðir Valberg Guðmundsson 2015-12-18 15:26:05 +01:00
parent 0d4a754f30
commit 168cee3edc

View file

@ -31,7 +31,7 @@
Næste Cryptohagen
</div>
<div class="panel-body">
<h3>Søndag d. 29. november 2015</h3>
<h3>Søndag d. 31. januar 2016</h3>
<p>
Cryptohagen løber af stablen igen!
Vi sidder i <a href="https://www.ms.dk/mellemrummet">Mellemrummet</a>!