Update index.html

This commit is contained in:
Víðir Valberg Guðmundsson 2015-11-08 21:04:04 +01:00
parent 1d3537d63f
commit 1ac5ed1f72

View file

@ -31,9 +31,11 @@
Næste Cryptohagen
</div>
<div class="panel-body">
<h3>Søndag d. 25. oktober 2015</h3>
<h3>Søndag d. 29. november 2015</h3>
<p>
Cryptohagen løber af stablen igen! Vi sidder i den hyggelige og super seje <a href="http://cafe-retro.dk">Cafe Retro</a>! Kom og drik god fairtradekaffe med os og lær at sikre dit privatliv på det vilde web!
Cryptohagen løber af stablen igen!
Vi sidder i <a href="https://www.ms.dk/mellemrummet">Mellemrummet</a>!
Kom og drik god fairtradekaffe med os og lær at sikre dit privatliv på det vilde web!
</p>
<p>
<strong>Tidspunkt</strong><br />
@ -43,8 +45,8 @@
<address>
<strong>Adresse</strong> <br />
<a href="http://findvej.dk/Knabrostræde 26,1210">
Knabrostræde 26<br />
1210 København K.<br />
Ravnsborggade 11<br />
2200 København Nørrebro<br />
</a>
</address>
</p>