Tilbage til retro

This commit is contained in:
Víðir Valberg Guðmundsson 2015-10-21 19:44:02 +02:00
parent 6bfc82dcc1
commit 3a5f4e9e6e

View file

@ -33,7 +33,7 @@
<div class="panel-body">
<h3>Søndag d. 25. oktober 2015</h3>
<p>
Cryptohagen løber af stablen igen! Denne gang på <a href="https://www.ms.dk/mellemrummet">Mellemrummet</a> på Nørrebro! Kom og drik god fairtradekaffe med os og lær at sikre dit privatliv på det vilde web!
Cryptohagen løber af stablen igen! Vi sidder i den hyggelige og super seje <a href="http://cafe-retro.dk">Cafe Retro</a>! Kom og drik god fairtradekaffe med os og lær at sikre dit privatliv på det vilde web!
</p>
<p>
<strong>Tidspunkt</strong><br />
@ -42,9 +42,9 @@
<p>
<address>
<strong>Adresse</strong> <br />
<a href="http://findvej.dk/ravnsborggade11,2200">
Ravnsborggade 11<br />
2200 København N.<br />
<a href="http://findvej.dk/Knabrostræde 26,1210">
Knabrostræde 26<br />
1210 København K.<br />
</a>
</address>
</p>