June date

This commit is contained in:
Jesper Hess 2016-06-06 10:47:01 +02:00
parent 406196efa1
commit 4ec89d9caf

View file

@ -31,7 +31,7 @@
Næste Cryptohagen
</div>
<div class="panel-body">
<h3>Søndag d. 29. maj 2016</h3>
<h3>Søndag d. 26. juni 2016</h3>
<p>
Cryptohagen løber af stablen igen!
Vi sidder i <a href="https://www.ms.dk/mellemrummet">Mellemrummet</a>!