Add info about Cryptoaarhus

This commit is contained in:
Jesper Hess 2019-02-27 10:47:19 +01:00
parent 342734b100
commit 579b646f61
Signed by untrusted user: graffen
GPG Key ID: 351A89E40D763F0F
2 changed files with 12 additions and 4 deletions

View File

@ -1,8 +1,10 @@
# Hvad er det
---
Cryptohagen er en stribe uformelle og hyggelige sammenkomster (hver
sidste søndag i måneden).
Cryptohagen er en stribe uformelle og hyggelige sammenkomster som
afholdes i København hver sidste søndag i måneden.
Der afholdes lignende arrangementer i [Aarhus][cryptoaarhus].
## Hvem er det for
@ -29,3 +31,5 @@ Så kom ned og sig hej, drik en kop lækker kaffe, og få en sludder.
Det eneste, du skal have med er godt humør. Hvis du gerne vil have
teknisk hjælp, så er du velkommen med din bærbare eller mobil!
[cryptoaarhus]:https://cryptoaarhus.dk

View File

@ -1,8 +1,10 @@
# What is it
---
Cryptohagen is a series of informal get-togethers (every last Sunday
of the month).
Cryptohagen is a series of informal get-togethers every last Sunday
of the month in Copenhagen.
There is a similar event in [Aarhus][cryptoaarhus]
## Who is it for
@ -25,3 +27,5 @@ So come on down and say hi, have a chat and a nice cup of coffee.
All you need to bring is your good mood. If you would like technical
help, you are more than welcome to bring your laptop or mobile device!
[cryptoaarhus]:https://cryptoaarhus.dk/index_en.html