Lav sætninger på dansk til brug som password
Go to file
Rasmus Malver 42a770e21c Merge pull request 'small-fixes' (#1) from small-fixes into master
Reviewed-on: #1
2021-03-04 20:41:49 +00:00
core Oprydning samt doc blocks 2020-11-07 00:00:00 +01:00
data Initial som da den først blev lagt på nettet 2020-11-03 20:41:46 +01:00
.gitignore Nu med README og gitignore 2020-11-03 20:44:25 +01:00
README.md Nu med README og gitignore 2020-11-03 20:44:25 +01:00
adj.html Initial som da den først blev lagt på nettet 2020-11-03 20:41:46 +01:00
danske ord.ods Initial som da den først blev lagt på nettet 2020-11-03 20:41:46 +01:00
index copy.php Initial som da den først blev lagt på nettet 2020-11-03 20:41:46 +01:00
index.php Klassificeret hele modellen 2020-11-06 23:54:05 +01:00
index_.php Klassificeret hele modellen 2020-11-06 23:54:05 +01:00
index__.php Removed unused code 2020-11-07 00:46:13 +01:00
navneord.html Initial som da den først blev lagt på nettet 2020-11-03 20:41:46 +01:00
verber.html Initial som da den først blev lagt på nettet 2020-11-03 20:41:46 +01:00

README.md