arbejdsfaellesskab.dk/hugo_site/config.toml

13 lines
368 B
TOML

baseURL = "https://arbejdsfaellesskab.dk/"
languageCode = "da-dk"
title = "Arbejdsfællesskabet Tranen på Blågårdsgade 19"
theme = "tranetheme"
[params]
description = "Vi er ca. 18 medlemmer, der ejer og udvikler vores egen arbejdsplads."
twittercardimage="twitter_card.png"
facebookcardimage="facebook_og.png"
[markup.goldmark.renderer]
unsafe= true