Præcisering ang. afslag på medlemskab iht. Haris forslag fra mødets noter

pull/7/head
Benjamin Bach 2 years ago
parent 7576bae061
commit 13f0bb428f
Signed by: benjaoming
GPG Key ID: 7D49441634585664

@ -147,11 +147,11 @@ hvornår, tag venligst fat i et bestyrelsesmedlem.
data.coop forbeholder sig retten til at nægte medlemsskab, og/eller
ekskludere eksisterende medlemmer.
Et afslag på medlemsskab af foreningen kan bl.a. komme på tale, hvis
ansøgeren har kendte forbindelser til / holdninger / synspunkter der
grundlæggende strider imod foreningens kerneprincipper og / eller klart
indikerer at disse holdninger / synspunkter vil medføre overtrædelser af
fællesskabsstandarderne.
Et afslag på medlemsskab af foreningen kan bl.a. komme på tale, hvis ansøgeren
har kendte forbindelser til / holdninger / synspunkter der grundlæggende strider
imod foreningens kerneprincipper og formål, og / eller klart indikerer at disse
holdninger / synspunkter vil medføre overtrædelser af fællesskabsstandarderne
og/eller på ingen måde ville støtte foreningens formål.
## 4. Ændringer af politik for acceptabel brug

Loading…
Cancel
Save