Offentligt tilgængelige dokumenter - vedtægter og referater
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
benjaoming 1e093a815d Merge pull request 'Budget 2021 som godkendt til GF' (#15) from budget-2021 into master 5 months ago
bestyrelsen Update 'bestyrelsen/referat-2021-01-19.md' 9 months ago
generalforsamlinger Budget som godkendt til GF 7 months ago
Acceptable Usage Policy.md AUP: Fix link to https://data.coop/tjenester 10 months ago
Vedtaegter.md Tilføjelse af mistillidsparagraf. 7 months ago