Offentligt tilgængelige dokumenter - vedtægter og referater
Go to file
benjaoming 186af63991 Referat af bestyrelsesmøde 2023-09-25 21:24:36 +00:00
bestyrelsen Referat af bestyrelsesmøde 2023-09-25 21:24:36 +00:00
generalforsamlinger Ret referat for GF 2023 2023-06-26 20:28:59 +02:00
Acceptable Usage Policy.md RIP Freenode. Long live libera.chat! 2023-06-22 19:39:31 +00:00
Vedtaegter.md Merge pull request 'Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer' (#16) from forslag-tilfoejelse-administratorer into master 2022-06-01 18:19:52 +00:00
template-referat.md Tilføj skabelon til referater 2023-01-03 12:31:40 +01:00