Offentligt tilgængelige dokumenter - vedtægter og referater
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
benjaoming 03b5665c6e Add static hard-copy of 2020 GF 6 months ago
bestyrelsen Update 'bestyrelsen/referat-2021-01-19.md' 1 year ago
generalforsamlinger Add static hard-copy of 2020 GF 6 months ago
Acceptable Usage Policy.md AUP: Fix link to https://data.coop/tjenester 1 year ago
Vedtaegter.md Tilføjelse af mistillidsparagraf. 1 year ago