Offentligt tilgængelige dokumenter - vedtægter og referater
Go to file
benjaoming 9fbaf75cc8 Merge pull request 'Ekstraordinær GF 2024-05-15: Forslag til Mastodon moderationspolitik og håndbog for moderatorer' (#28) from mastodon-moderation into main
Reviewed-on: #28
2024-05-15 18:17:49 +00:00
bestyrelsen Remove pad link 2024-02-29 22:27:04 +00:00
generalforsamlinger Ret referat for GF 2023 2023-06-26 20:28:59 +02:00
Acceptable Usage Policy.md RIP Freenode. Long live libera.chat! 2023-06-22 19:39:31 +00:00
Vedtaegter.md Merge pull request 'Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer' (#16) from forslag-tilfoejelse-administratorer into master 2022-06-01 18:19:52 +00:00
mastodon-moderation.md Merge pull request 'Mastodon moderation: Adds a section to guide decision about Meta based in principles and policy' (#34) from meta into mastodon-moderation 2024-04-26 15:14:37 +00:00
template-referat.md Tilføj skabelon til referater 2023-01-03 12:31:40 +01:00