Forslag til vedtægtsændringer: Tilføjelse til paragraffen om administratorer

Giv bestyrelsen mulighed for midlertidigt at fratage en administrator vedkommendes rettigheder, sådan at der i grove tilfælde kan lukkes med det samme, i stedet for at skulle vente på en ekstraordinær generalforsamling. Beslutter XGF fortsat at have tillid til vedkommende, skal der selvfølgelig igen tildeles rettigheder.
pull/16/head
decibyte 11 months ago
parent 03b5665c6e
commit 28202c17bd

@ -95,7 +95,7 @@ Udpegning af administratorer skal annonceres til foreningens medlemmer.
Hvis der er mistillid til en eller flere administratorer skal dette behandles
på en ekstraordinær generalforsamling.
Mistillid til administratorer skal meldes til bestyrelsen.
Mistillid til administratorer skal meldes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan midlertidigt fratage en administrator vedkommendes administrationsrettigheder, indtil mistillidserklæringen mod vedkommende er behandlet.
## § 8. Kontingent/finansiering
De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen.

Loading…
Cancel
Save