pull/8/head
Thomas Jespersen 2 years ago
parent b0cb85975d
commit 2eaf4230a6

@ -22,7 +22,7 @@ ressourcer.
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| "Foreningen" | Dækker over foreningen `data.coop`, hvis juridiske virksomhedsform er "forening". |
| "Kooperativ" | Dækker over foreningens organiseringsform og ejerskabsforhold, i det `data.coop` gerne vil etablere sig selv som et alternativ til "de store" som f.eks. Google, Microsoft og Facebook, men vil gøre dette kooperativt altså ejet og drevet i fællesskab, i stedet for finansieret med f.eks. venture kapital som tilfældet for mange forholdsvis nystartede virksomheder i IT-sektoren er. |
| "Tjenester (ell. ydelser)" | Dækker over de tjenester (ell. ydelser) som `data.coop` tilbyder. En oversigt over disse kan ses på [https://`data.coop`/tjenester/](https://https://`data.coop`/tjenester/) . |
| "Tjenester (ell. ydelser)" | Dækker over de tjenester (ell. ydelser) som `data.coop` tilbyder. En oversigt over disse kan ses på [https://`data.coop`/tjenester/](https://data.coop/tjenester/) . |
| "Brugeren" | Dækker over den / de juridiske person(er) der benytter foreningens tjenester. |
| "AUP" | Acceptable Usage Policy eller *Politik for Acceptabel Brug*. Dækker over dette dokument der fastsætter de vilkår og betingelser for brug af de tjenester stillet til rådighed af foreningen `data.coop`. |

Loading…
Cancel
Save