Tilføjer Haris' ændringer i afsnit 2.1 og 2.2

This commit is contained in:
Benjamin Bach 2020-12-10 21:49:42 +01:00
parent cbbeed7dad
commit 42721dc5fc
Signed by: benjaoming
GPG Key ID: 7D49441634585664
1 changed files with 16 additions and 17 deletions

View File

@ -99,10 +99,11 @@ ikke kun enkeltpersoner.
i det sociale og faglige miljø i foreningen, evt. via foreningens
kanal på Freenode: #data.coop og/eller på
**2.1.8** De services, som udstilles af data.coop, er underlagt foreningens
retningslinjer for acceptabel adfærd og brug af data.coop.
**2.1.8** Det er acceptabelt at bruge de OpenSource ydelser stillet til
rådighed via data.coop i henhold til deres egne, respektive Codes of
Conduct.
**2.1.9** Data.coop hoster gerne andre frivillige / kooperative / ikke-kommercielle
fællesskabers tjenester, f.eks. en hjemmeside eller løsning for andre fællesskaber.
### 2.2 Uacceptabel brug af data.coop
@ -110,31 +111,29 @@ Følgende er en ufuldstændig liste over uønsket adfærd og uacceptabel
brug af data.coop.
**2.2.1** Brug af data.coop's tjenester til at dele, poste, lagre, eller
lign., vulgært, krænkende, pornografisk, o.l. indhold.
lign., krænkende, pornografisk, o.l. indhold.
**2.2.2** Brug af data.coop's tjenester til at sende / dele spam.
**2.2.3** Brug af seksualiseret sprog og/eller billedsprog samt seksuelt
grænseoverskridende adfærd af nogen slags.
**2.2.3** Brug af data.coop's ressourcer til at udføre Denial of Service angreb.
**2.2.4** Igennem data.coop's platform og/eller tjenester at praktisere
**2.2.4** Brug af data.coop's ressourcer til at skaffe sig adgang til andre
medlemmers data uden samtykke.
**2.2.5** Igennem data.coop's platform og/eller tjenester at praktisere
trolling, fornærmende eller nedsættende kommentarer og personlige eller
politiske angreb.
**2.2.5** Igennem data.coop's platform at udøve offentlig eller privat
chikane.
**2.2.6** Igennem data.coop's platform at udøve offentlig eller privat chikane.
**2.2.6** Offentliggørelse af andres private oplysninger, såsom en fysisk
eller en e-mail-adresse, uden deres udtrykkelige tilladelse.
**2.2.7** Offentliggørelse af andres private oplysninger, såsom en fysisk eller
en e-mail-adresse, uden deres udtrykkelige tilladelse.
**2.2.7** Igennem, og på, data.coop's platform og tjenesteydelser at
promovere synspunkter og holdninger som med rimelighed kan tolkes at
være fascistiske, racistiske, sexistiske, homo- og/eller trans- fobiske,
**2.2.8** Igennem, og på, data.coop's platform og tjenesteydelser at
promovere synspunkter og holdninger som med rimelighed kan tolkes at være
fascistiske, racistiske, sexistiske, homo- og/eller trans- fobiske,
militaristiske, o.l.
**2.2.8** Anden adfærd, der med rimelighed kan betragtes som upassende i en
professionel sammenhæng
## 3. Overtrædelser / sanktioner
Overtrædelse af denne AUP kan medføre sanktioner og, afhængigt af