Browse Source

Update 'generalforsamlinger/2021/README.md'

pull/14/head
valberg 1 year ago
parent
commit
462cf20d08
  1. 11
      generalforsamlinger/2021/README.md

11
generalforsamlinger/2021/README.md

@ -13,8 +13,19 @@
1. Bestyrelsens beretning.
1. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.
1. Indkomne forslag.
1. "Præcisering af hvor længe et medlemskab varer." https://git.data.coop/data.coop/dokumenter/pulls/11
1. "Tilføjelse af paragraf om udpegning af administratorer" https://git.data.coop/data.coop/dokumenter/pulls/5
1. Godkendelse af vedtægtsændringer og Acceptable Use Policy
1. Valg (Jf. § 3)
Følgende ønsker genvalg til bestyrelsen:
- Balder
- Mikkel
Til revisor opstiller:
- Balder
Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen, og evt. en revisorsuppleant.
1. Eventuelt

Loading…
Cancel
Save