Browse Source

Update 'generalforsamlinger/2021/README.md'

master
valberg 4 weeks ago
parent
commit
462cf20d08
1 changed files with 11 additions and 0 deletions
  1. +11
    -0
      generalforsamlinger/2021/README.md

+ 11
- 0
generalforsamlinger/2021/README.md View File

@@ -13,8 +13,19 @@
1. Bestyrelsens beretning.
1. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.
1. Indkomne forslag.
1. "Præcisering af hvor længe et medlemskab varer." https://git.data.coop/data.coop/dokumenter/pulls/11
1. "Tilføjelse af paragraf om udpegning af administratorer" https://git.data.coop/data.coop/dokumenter/pulls/5
1. Godkendelse af vedtægtsændringer og Acceptable Use Policy
1. Valg (Jf. § 3)
Følgende ønsker genvalg til bestyrelsen:
- Balder
- Mikkel

Til revisor opstiller:
- Balder

Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen, og evt. en revisorsuppleant.
1. Eventuelt
Loading…
Cancel
Save