Forslag til vedtægtsændringer: Ændring og udvidelse af formålsparagraffen

Dels en præcisering i hovedformål og sekundære formål.

Dels en tilføjelse om at vi kan stille vores tjenester til rådighed for andre der arbejder for de samme ting som os. I praksis gør vi det af og til allerede, så det vil være godt at have formel formålsdækning for disse aktiviteter.
pull/17/head
decibyte 9 months ago
parent 03b5665c6e
commit 5dd27ffa94

@ -6,13 +6,22 @@ Foreningens navn er: data.coop
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune, men primært internettet.
## § 2. Formål
Foreningen data.coop ønsker at stille digital infrastruktur til rådighed for
sine medlemmer, på en måde hvor foreningens kerneprincipper --
Foreningen data.coops hovedformål er at stille digital infrastruktur til rådighed
for sine medlemmer, på en måde hvor foreningens kerneprincipper --
privatlivsbeskyttelse, kryptering, decentralisering og zero-knowledge for
foreningen som tjenesteudbyder -- er i fokus. Ydermere vil foreningen advokere
for sine kerneprincipper, hjælpe folk til at at agere på nettet på forsvarlig
vis, samt samarbejde med andre datafællesskaber/hjælpe andre i gang med lign.
foreninger.
foreningen som tjenesteudbyder -- er i fokus.
### § 2.1 Sekundære formål
* Foreningen arbejder med at advokere for sine kerneprincipper.
* Foreningen hjælper folk til at at agere på nettet på forsvarlig vis.
* Foreningen samarbejder med andre datafællesskaber og/eller hjælper andre
i gang med lignende foreninger.
* Foreningen kan stille sine tjenester til rådighed for almennyttige foreninger,
græsrodsorganisationer og andre, der uafhængigt af foreningen, og uden at have
profit for øje, arbejder med formål der overlapper med foreningens egne formål
og kerneprincipper.
## § 3. Organisation
Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Loading…
Cancel
Save