add missing space

pull/3/head
hacuko 2 years ago
parent 9f55f77e5d
commit 8e7d2b24ce

@ -1,4 +1,4 @@
#Vedtægter for datafællesskabet data.coop
# Vedtægter for datafællesskabet data.coop
## § 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: data.coop

Loading…
Cancel
Save