Browse Source

Ret et par småfejl

Mht. forfaldent/forefaldende, _kan_ det godt være der menes forfaldent. Men normalt snakker man om "forefaldende arbejde".
smaarettelser
decibyte 1 month ago
parent
commit
94be59bdc9
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
  1. +2
    -2
      generalforsamlinger/2021/bestyrelsens beretning.md

+ 2
- 2
generalforsamlinger/2021/bestyrelsens beretning.md View File

@@ -24,7 +24,7 @@ For at skabe mere medlemsinvolvering har vi afholdt arbejdsmøder hver anden tir

Det er bestyrelsens opfattelse at det har været en fin måde for medlemmer at mødes, og der er da også blevet udrettet ting. Der har dog nok været mangel på en struktureret oversigt over opgaver, især lavthængende opgaver.

Mange af vores identificerede opgaver er af en teknisk karakter. Her kunne det være givtigt at udforske de ikke-tekniske aspekter af foreningens virke. Dette kan være alt fra forfaldent foreningsarbejde til propagandaproduktion og idéudvikling.
Mange af vores identificerede opgaver er af en teknisk karakter. Her kunne det være givtigt at udforske de ikke-tekniske aspekter af foreningens virke. Dette kan være alt fra forefaldende foreningsarbejde til propagandaproduktion og idéudvikling.

### Bankskifte

@@ -32,7 +32,7 @@ Vores udgifter til bank er uforholdsvis høje i forhold til vores egentlige beho

Der skal stilles en garanti på 5000kr, hvilket foreningen i skrivende stund ikke har. Vi er derfor så heldige at der er en venlig sjæl der har indvilliget i at stille denne garanti på vores vegne.

Desuden kræver en oprettelse af sådan en konto at enten forperson eller kasser er kunde hos Folkesparekassen. Vi har heldigvis et medlem af bestyrelsen der er kunde hos Folkesparekassen og er parat til at påtage sig kasserposten.
Desuden kræver en oprettelse af sådan en konto at enten forperson eller kasserer er kunde hos Folkesparekassen. Vi har heldigvis et medlem af bestyrelsen der er kunde hos Folkesparekassen og er parat til at påtage sig kasserposten.

Bankskiftet kan igangsættes efter denne forsamlings afslutning.Loading…
Cancel
Save