Præcision "digitale kanaler", fiks eksempel herpå

pull/7/head
Benjamin Bach 2 years ago
parent 19d0ce6e6d
commit a5fca874b5
Signed by: benjaoming
GPG Key ID: 7D49441634585664

@ -76,7 +76,7 @@ danner derfor også den overordnede ramme for *acceptabel brug* af
**2.1.1** Værende en forening og et kooperativ, `data.coop`'s velbefindende
er tæt knyttet til medlemmernes gøren og laden. I vores brug af
`data.coop`'s ydelser, såvel som i interaktionen med andre medlemmer
(f.eks. på `#data.coop` eller til møder, generalforsamlinger, o.l.),
(f.eks. på digitale kanaler, til møder, generalforsamlinger o.l.),
forventes det af foreningens brugere at vi:
**2.1.2** Udviser empati og forståelse for andre mennesker.
@ -97,7 +97,7 @@ ikke kun enkeltpersoner.
**2.1.7** Deltager aktivt i det omfang vi evner og har lyst til
i det sociale og faglige miljø i foreningen, evt. via foreningens
kanal på Freenode: `#data.coop` og/eller på
kanal på Freenode: `#data.coop` og/eller på [https://git.data.coop/](https://git.data.coop/).
**2.1.8** De services, som udstilles af `data.coop`, er underlagt foreningens
retningslinjer for acceptabel adfærd og brug af `data.coop`.

Loading…
Cancel
Save