Indryk stykker under 4. for bedre visuel rendering

pull/8/head
valberg 2 years ago
parent fc88f275f1
commit ec6635e2a2

@ -40,16 +40,16 @@ generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
6. Valg (Jf. § 3)
7. Eventuelt
## § 4.1. Afholdelse af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder
### § 4.1. Afholdelse af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder
Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder kan afholdes på internettet.
## § 4.2. Indkomne forslag og vedtægtsændringer
### § 4.2. Indkomne forslag og vedtægtsændringer
Forslag og vedtægtsændringer skal være modtaget af bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen og fremlægges for medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen.
## § 4.3. Vedtægtsændringer
### § 4.3. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
## § 4.4. Forslag
### § 4.4. Forslag
Forslag kræver et simpelt flertal af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

Loading…
Cancel
Save