Tilføj social.multiverset.net

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-23 11:38:06 +01:00
parent d81553f95c
commit 45e95b43a6
1 changed files with 4 additions and 0 deletions

View File

@ -44,5 +44,9 @@
<h2><a href="https://mstdn.dk/">mstdn.dk</a></h2>
<p>Selvproklameret <q>🇩🇰 Mastodon Danmark 🐘</q>. Oprettet 31. oktober 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://social.multiverset.net/">social.multiverse.net</a></h2>
<p>En lille dansk, privat Mastodon server til venner og familie af ejeren. Kørt fra en server i en kælder. Oprettet 9. november 2022.</p>
</li>
</ul>
</main>