Move expressional.social up, add owner

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-22 14:54:39 +01:00
parent 1b054862c4
commit d81553f95c
1 changed files with 4 additions and 4 deletions

View File

@ -28,6 +28,10 @@
<blockquote>Velkommen til Helvede, fediversets hotteste instance! Vi praktiserer mørk meme-magi og shitposter langt ind i de dybeste afgrunde. Hatespeech tolereres ikke. #helliswholesome</blockquote>
<p>Oprettet 27. april 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://expressional.social/">expressional.social</a></h2>
<p>Dansk Mastodon-instans til alle formål. Ejet af <a href="https://expressional.social/@jippi">Christian</a>. Oprettet 12. november 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://norrebro.space/">nørrebro.space</a></h2>
<p>En Mastodon-instans hvor <q>[l]igesom virkelighedens Nørrebro, er alle velkomne</q>. Oprettet 9. september 2020.</p>
@ -40,9 +44,5 @@
<h2><a href="https://mstdn.dk/">mstdn.dk</a></h2>
<p>Selvproklameret <q>🇩🇰 Mastodon Danmark 🐘</q>. Oprettet 31. oktober 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://expressional.social/">expressional.social</a></h2>
<p>Dansk Mastodon-instans til alle formål. Oprettet 12. november 2022.</p>
</li>
</ul>
</main>