Tilføj mikroblog.dk

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-12-14 10:56:39 +01:00
parent 311a697e17
commit 4a102a6348
1 changed files with 4 additions and 0 deletions

View File

@ -60,6 +60,10 @@
<h2><a href="https://mastodon.samtale.rocks/">mastodon.samtale.rocks</a></h2>
<p>Horsensiansk Mastodon-instans. <q>Venstreorienteret, klima, kultur, IT, hjælpsomhed, god samtale. Billeder af katte er meget velkomne!</q> Oprettet 28. november 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://mikroblog.dk/">Mikroblog.dk</a></h2>
<p>Dansk Mastodon-instans med ambitioner om at oprette en forening til drift og moderering af serveren. Oprettet 13. december 2022.</p>
</li>
</ul>
<p>Andreas Andersen vedligeholder en liste af danske Mastodon-servere på <a href="https://www.it-blogger.dk/oversigt-over-danske-mastodon-servere/">hans blog</a>.</p>
</main>