Tilføj Zatnosks fine trut-guide

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-23 12:19:10 +01:00
parent 45e95b43a6
commit 505d4b9b2f
2 changed files with 66 additions and 0 deletions

BIN
images/trut-guide.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 242 KiB

View file

@ -24,4 +24,70 @@
<p>Der arbejdes på at skrive guides og forklaringer om Mastodon og Fødiverset, men i mellemtiden kan man læse <a href="https://expressional.social/docs/">dokumentationen hos expressional.social</a>.
Dokumentationen er skrevet til <a href="https://expressional.social/">expressional.social</a>, men meget af det gælder for Mastodon generelt.
</p>
<p><em>Zatnosk</em> har lavet følgende diagram over hvor offentlige trut er synlige</p>
<img src="images/trut-guide.png" alt='Et diagram bestående af tekstbokse med pile imellem.
Diagrammets tekst er:
Offentlig trut
af @brugernavn.
Pil til:
Følger jeg
@brugernavn?
Hvis ja:
Truttet bliver vist i
min "Hjem" tidslinje.
Hvis nej:
"Er @brugernavn på
samme server som mig?"
Hvis ja:
Truttet bliver vist i
"Lokal tidslinje".
Hvis nej:
Følger nogen på min
server @brugernavn?
Hvis ja:
Truttet bliver vist i
"Fælles tidslinje".
Hvis nej:
Har nogen på min server
boostet eller svaret på
@brugernavns trut eller
søgt på det med en URL?
Hvis ja:
Truttet bliver vist i
"Fælles tidslinje"
Hvis nej:
@brugernavns trut
kommer aldrig frem
til min server.
For at se det fra den anden side:
Dine offentlige trut vil altid være i din servers lokale tidslinje.
Hvis en enkelt person på serveren example.instance følger dig, så vil dine offentlige trut være synlige i den fælles tidslinje for alle på example.instance
(Svar på andres trut dukker ikke op i lokale eller fælles tidslinjer)
Hvis du vælger "Diskret" i stedet for "Offentlig", vil dine trut være synlige men de vil ikke dukke op i Lokal eller Fælles tidslinjerne.' />
</main>