Remove trailing slash

Apparently, it's not recommended.
This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-23 12:30:22 +01:00
parent a785949e70
commit 6537cf022a
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -90,7 +90,7 @@ Hvis en enkelt person på serveren example.instance følger dig, så vil dine of
(Svar på andres trut dukker ikke op i lokale eller fælles tidslinjer)
Hvis du vælger "Diskret" i stedet for "Offentlig", vil dine trut være synlige men de vil ikke dukke op i Lokal eller Fælles tidslinjerne.' />
Hvis du vælger "Diskret" i stedet for "Offentlig", vil dine trut være synlige men de vil ikke dukke op i Lokal eller Fælles tidslinjerne.' >
<figcaption>Se <a href="images/trut-guide.png">større version</a>. <a href="https://helvede.net/@zatnosk/109392301169614570">Kilde</a>.</figcaption>
</figure>
</main>