Tilføj kilde, figurbeskrivelse og link til Zatnosk

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-23 12:27:46 +01:00
parent 505d4b9b2f
commit a785949e70
1 changed files with 5 additions and 2 deletions

View File

@ -24,8 +24,9 @@
<p>Der arbejdes på at skrive guides og forklaringer om Mastodon og Fødiverset, men i mellemtiden kan man læse <a href="https://expressional.social/docs/">dokumentationen hos expressional.social</a>.
Dokumentationen er skrevet til <a href="https://expressional.social/">expressional.social</a>, men meget af det gælder for Mastodon generelt.
</p>
<p><em>Zatnosk</em> har lavet følgende diagram over hvor offentlige trut er synlige</p>
<img src="images/trut-guide.png" alt='Et diagram bestående af tekstbokse med pile imellem.
<p><a href="https://helvede.net/@zatnosk"><em>@Zatnosk</em></a> har lavet følgende diagram over hvor offentlige trut er synlige</p>
<figure>
<img src="images/trut-guide.png" alt='Et diagram bestående af tekstbokse med pile imellem.
Diagrammets tekst er:
@ -90,4 +91,6 @@ Hvis en enkelt person på serveren example.instance følger dig, så vil dine of
(Svar på andres trut dukker ikke op i lokale eller fælles tidslinjer)
Hvis du vælger "Diskret" i stedet for "Offentlig", vil dine trut være synlige men de vil ikke dukke op i Lokal eller Fælles tidslinjerne.' />
<figcaption>Se <a href="images/trut-guide.png">større version</a>. <a href="https://helvede.net/@zatnosk/109392301169614570">Kilde</a>.</figcaption>
</figure>
</main>