Tilføj link til it-blogger.dks liste

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-24 13:23:44 +01:00
parent ad33ff49c7
commit 69668b00ae
1 changed files with 1 additions and 0 deletions

View File

@ -53,4 +53,5 @@
<p>Dansk Mastodon-instans med fokus på uddannelse. <q>Alle dansktalende med interesse for uddannelse er velkomne til at oprette en bruger.</q> Oprettet 21. november 2022.</p>
</li>
</ul>
<p>Andreas Andersen vedligeholder en liste af danske Mastodon-servere på <a href="https://www.it-blogger.dk/oversigt-over-danske-mastodon-servere/">hans blog</a>.</p>
</main>