Tilføj uddanelse.social

This commit is contained in:
Reynir Björnsson 2022-11-24 08:28:04 +01:00
parent 6537cf022a
commit ad33ff49c7
1 changed files with 4 additions and 0 deletions

View File

@ -48,5 +48,9 @@
<h2><a href="https://social.multiverset.net/">social.multiverse.net</a></h2>
<p>En lille dansk, privat Mastodon server til venner og familie af ejeren. Kørt fra en server i en kælder. Oprettet 9. november 2022.</p>
</li>
<li>
<h2><a href="https://uddannelse.social/">uddannelse.social</a></h2>
<p>Dansk Mastodon-instans med fokus på uddannelse. <q>Alle dansktalende med interesse for uddannelse er velkomne til at oprette en bruger.</q> Oprettet 21. november 2022.</p>
</li>
</ul>
</main>